من یه مادر بد

من یه مادر بد
من یه مادر بد
فریبا صالحی نویسنده : فریبا صالحی

شاید من یه مادر بد هستم
وقتی پسرم چیزی می خواد که براش ضرر داره بهش نمیدم و اشکش رو در
میارم.
وقتی لجبازی می کنه، اهمیت نمیدم، کر و کور میشم
وقتی ازم می خواد از حقش پیش هم سالاش دفاع کنم این کار رو نمی کنم، مشقاشو نمی نویسم، بند کفشاشو نمی بندم،
لقمه نمیگیرم براش، وقتی می افته با عجله و تند تند بلندش نمی کنم، به جاش حرف نمی زنم، تمام خواسته هاشو برآورده نمی کنم و... من مادر بدی هستم اما اشکالی نداره، عوضش
اون پسر خوبی میشه.


منبع : برگرفته از پیج اینستاگرامی

https://www.instagram.com/biofiliaaa

تعداد بازدید : 1188
برچسب ها: تربیت کودکان