مثبت باشیم لطفا

مثبت باشیم لطفا
مثبت باشیم لطفا
فریبا صالحی نویسنده : فریبا صالحی

ذهن انسان، قادر به درک جملات منفی نیست و تمایل دارد جملات را به شکل مثبت آن دریابد.

اگر به کودکی گفته شود دست مرا ول نکن، به پریز برق دست نزن،  با برادرت دعوا نکنی یا حرف بد نزن. همه این جملات در ذهن او مثبت برداشت شده و گویی که به او دستور داده اید که این کارها را انجام دهد.

پس سعی کنید بجای «چکار نکند» بگویید «چکار بکند» 

  • به جای مخالفت نکن بگو کاری که گفتم را انجام بده
  • به جای فحش نده بگو حرف خوب بزن
  • به جای دستم را ول نکن بگو دستم را محکم بگیر
  • به جای ندو بگو آرام راه برو
  • به جای روی مبل نپر بگو روی مبل بنشین


مثبت باشیم لطفا...


منبع : برگرفته از پیج اینستاگرامی

https://www.instagram.com/biofiliaaa


تعداد بازدید : 770