بازی به عنوان نوعی یادگیری

بازی به عنوان نوعی یادگیری
بازی به عنوان نوعی یادگیری
فریبا صالحی نویسنده : فریبا صالحی

پیتر گری روانشناس و پژوهشگر در کالج بوستون در مقاله ای با عنوان کمبود بازی بازی را به عنوان نوعی یادگیری معرفی میکند. او معتقد است در بازی، کودکان مهمترین درسهای زندگی را یاد میگیرند.

چیزی که در مدرسه تصورش را هم نمیتوان کرد. برای یادگیری این درس ها کودکان به مقدار بسیار زیادی بازی، بدون دخالت بزرگسالان نیاز دارند. او به عنوان یک روانشناس تکاملی، در پژوهش خود بر اساس ذات انسان و رابطه اش با ذات دیگر حیوانات و چگونگی شکل گیری آن توسط انتخاب طبیعی بر اهمیت بازی تاکید دارد.


به اعتقاد او نمیتوان خلاقیت را آموزش داد.
تمام کاری که میتوان انجام داد ، اجازه شکوفایی به آن است.


کودک خردسال پیش از آغاز مدرسه ذاتا خلاق است. محرومیت از بازی برای کودکان تاثیرات منفی بسیاری به همراه دارد. نمونه هایی از آن عبارتند از : اضطراب، افسردگی، خودکشی و فقدان اعتماد به نفس ...


منبع : برگرفته از پیج اینستاگرامی

https://www.instagram.com/biofiliaaa

تعداد بازدید : 839