اشتباهات بیخطر بچه ها را یک فرصت بدانید

اشتباهات بیخطر بچه ها را یک فرصت بدانید
اشتباهات بیخطر بچه ها را یک فرصت بدانید
فریبا صالحی نویسنده : فریبا صالحی
از اشتباهات فرزندمان به عنوان یک فرصت استفاده کنیم تا جبران کردن را به او بیاموزیم و به او یاد بدیم از اشتباه کردن نترسد. برخورد نادرست با اشتباهات کودکان آنها را دچار وحشت از اشتباه می کند و به همین دلیل در بزرگسالی از ترس شکست خیلی از فرصتها را از دست خواهند داد یا با هر شکست فرد به راستی می شکند.
خیلی از افراد از ترس اشتباه حرف زدن، حرف نمی زنند و این یعنی عدم اعتماد به نفس.

لجبازی کودک پیامی است به بزرگسالان که  من می توانم، من می دانم، اجازه بده راه خودم را پیدا کنم. اگر والدین در این زمان سعی کنند به کودک خود ثابت کنند تو نمی دانی، تو نمی توانی، پس آنچه من می گویم را گوش کن خیلی از فرصتهای خوب را خراب خواهند کرد.

به اشتباه بیخطر فرزندتان به عنوان یه فرصت نگاه کنید.


منبع : برگرفته از پیج اینستاگرامی

https://www.instagram.com/biofiliaaa

تعداد بازدید : 747