از كودكان قول نگيريد

از كودكان قول نگيريد
از كودكان قول نگيريد
فریبا صالحی نویسنده : فریبا صالحی

کودکان زیر 6 سال مفهوم قول دادن را نمی فهمند، چقدر به او می گویید قول بده این کارو نکنی، قول بده او کار رو بکنی و کودک دائم قول می دهد و مجدداً همون کارها را تکرار می کند.
او معنی قول دادن را نمی فهمد ولی چون می بیند با گفتن این کلمه خنده بر لبان شما می آید تند تند به شما قول می دهد. او حافظه كوتاه مدتي دارد و فراموش ميكند و هرگز نميفهمد چرا از او عصباني شده ايد!


تعداد بازدید : 820