مکتب های ادبی جهان

مکتب های ادبی جهان


توضیحات مختصری از مکتبهای ادبی جهان

در جهان مکتب های ادبی مختلف پدید امده که هرکدام از قواعد خاص خودشان پیروی میکنند و هرکدام طرفداران خاص خود را دارند.

ابزوردیسم

در فلسفه ، "پوچی" اشاره به مناقشه بین گرایش انسان به دنبال معنای ذاتی در زندگی و ناتوانی انسان برای یافتن هر چیزی است. در این زمینه پوچی به معنای "منطقی غیر ممکن ،"نیست، بلکه بیشتر منظور"انسانی غیر ممکن"است.

سورئالیسم

فرا‌ واقع‌‌گرایی یا سور رئالیسم یکی از جنبش‌های معروف هنری در قرن بیستم است. زمانی که دادائیسم در حال از بین رفتن بود، پیروان آن به دور آندره برتون که خود نیز زمانی از دادائیست‌ها بود گرد آمدند و طرح مکتب جدیدی را ریختند که در سال ۱۹۲۲ به طور رسمی سور رئالیسم نامیده شد. این جنبش در عمل با انتشار

دادائیسم

دادا، دادائیسم، داداگری یا مکتب دادا (به فرانسوی: Dadaïsme) جنبشی فرهنگی بود که به زمینه‌های هنرهای تجسمی، ادبیات (بیشتر شعر) تئاتر و طراحی گرافیک مربوط می‌شد. این جنبش در زمان جنگ جهانی اول در شهر زوریخ در کشور سوئیس پدید آمد.

رمانتیسیسم

رمانتیسم جنبه‌های احساسی و ملموس را دوباره به هنر غرب وارد کرد. هنرمندان رمانتیک، آزاد از چهارچوب‌های تصویرگری‌های سنتی، به تحقق بخشیدن ایده‌های شخصی خود پرداختند.

رئالیسم

رئالیسم متشکل از کلمه «Real» به معنای «واقعیت» و در مجموع به معنای حقیقت جویی و واقع بینی است. رئالیسم از میل و گرایش هنرمندان (بویژه رمان نویس ها و نقاش‌ها) برای نزدیک کردن هنر با واقعیت به وجود آمد.

کلاسیسیسم

کلاسیسیسم مکتب قانون‌ها، قواعد و اصول است که بایدها و نبایدهای بسیاری را شامل می‌شود. پیروان این مکتب، مطابق قواعد و قوانین قدما عمل می‌کنند و در ادبیات به تقلید از ادبیات یونان و روم می‌پردازند.