چرا بعضی ها موفق می شوند و بعضی دیگر ٬نه؟!

چرا بعضی ها موفق می شوند و بعضی دیگر ٬نه؟!
چرا بعضی ها موفق می شوند و بعضی دیگر ٬نه؟!
علی محمدی نویسنده : علی محمدی


افرادی که دقیقا خواسته خود را می دانند ٬ برای رسیدن به آن برنامه ریزی می کنند و به توانایی خود برای رسیدن به آن هدف عقیده دارند ٬ و بخش زیادی از زمان خود را صرف آن می کنند .


فرد موفق رقبل از اینکه کلامی بر زبان آورد ٬ درباره آن فکر می کند ٬ بعد کلمات را با دقت سبک و سنگین می کند ٬ و بر آنچه مورد علاقه افراد است تاکید می کند و چیزهایی که افراد دوست ندارند نمی گوید . افراد ناموفق درست برعکس این عمل می کنند : اول حرف می زنند و بعد درباره اش فکر میکنند .


افراد موفق ٬زمان و درآمدها و هزینه ها را بودجه بندی می کند ؛او با اهداف خود زندگی می نماید . ولی ناموفق ها ٬ گستاخانه درآمدها و زمان را به باد می دهند ٬ بدون این که به ارزش و اهمیت آنها توجهی نمایند .

موفق ها ٬ ذهنی باز داشته و قدرت تحمل عقیده دیگران را بدون در نظر گرفتن اشخاص و در تمامی موضوعات دارند .

موفق ها شکرگزار خداوند هستند و این شکر را از طریق عبادت و دعاهای خود یا اعمال نیکوکارانه خود به دفعات بیان می نمایند .


تعداد بازدید : 1143