موفقیت , باد آورده نیست

موفقیت , باد آورده نیست
موفقیت , باد آورده نیست
علی محمدی نویسنده : علی محمدی

نیازی نیست که پیشگو یا رمال باشید تا بتوانید سرنوشت کسی را حدس بزنید . کافی ست که از شخص یک سوال ساده بپرسید : « هدف مشخص و اصلی شما در زندگی چیست ؟ و برای رسیدن به این هدف چه برنامه ای دارید ؟ » 


اگر این سوال را از صد نفر بپرسید ٬ ۹۹ نفرشان جواب خواهند داد: « میخواهم زندگی خوبی داشته باشم و تا آنجا که ممکن است موقعیتی به دست آورم » هر چند که این پاسخ ظاهرا عالی به نظر می رسد ولی اگر عمیق تر توجه کنید ٬ انبوهی از مردم را خواهید دید که چیزی از زندگی عاید ایشان نمی شود مگر پس مانده های آدم های موفق _ یعنی کسانی که هدف مشخص و برنامه ای برای رسیدن به آن دارند . 

برای موفقیت باید در لحظه و قاطعانه تعیین کنید که هدف شما چیست و در راه رسیدن به این هدف گام بردارید . 

زندگی چگونه می تواند به شما چیزی بدهد و حال آن که خود نمیدانید که چه میخواهید ! دیگران چگونه می توانند به شما کمک کنند که موفق شوید ٬ در حالی که خودتان تصمیمی برای رسیدن به آن ندارید . تنها با داشتن اهداف روشن است که قادر خواهید بود بر موانع و مشکلاتی که در سر راه شما قرار دارد غلبه کنید . 
تعداد بازدید : 1084