گرینگوی پیر

گرینگوی پیر
گرینگوی پیر

نوشته :کارلوس فوئنتس

ترجمه: عبدالله کوثری


رمان گرینگوی پیر، یکی از شناخته شده ترین آثار کارلوس فوئنتس به حساب می آید و رمانی پیچیده است که روان شناسی، اسطوره شناسی و رویدادهای سیاسی تأثیرگذار بر فرهنگ مکزیک را در هم می آمیزد. گرینگوی پیر تصویری از ماجراهایی است که بر ,آمبروز بیرس ، نویسنده و روزنامه نگار امریکایی، رفته است. بی یرس در ۷۱ سالگی به مکزیک رفت تا در انقلاب ۱۹۱۰ مکزیک شرکت کند و در آن جا، آن چنان که می خواست، باشکوه بمیرد. بی یرسی که فوئنتس خلق کرده قهرمانی انقلابی و تنگ حوصله است که هرچند اسیر فکر مرگ است اما در بیابان های مکزیک زندگی تازه ای می یابد. (فوئنتس در گرینگوی پیر در عین حال که روایتی از انقلاب مکزیک به دست میدهد، در قالب رابطه ای سه گانه میان شخصیت های رمان، بسیاری از جنبه های روانی آدمی را به استادی و با زبانی که - مثل بیشتر آثارش - گاه با شعری ناب درآمیخته میشود، پیش روی خواننده می نهد. مقدمه کتاب)
در این ,رمان به رابطه ی ایالات متحد و مکزیک نیز می پردازد. ناسازگاری دو کشور-یا به شکل متناقضی، نزدیکی و شباهت آن ها-سرنوشت بی یرس را تحت تأثیر خود قرار می دهد. رمان بیش از همه چیز، به تاریخ تراژیک دو فرهنگ در حال منازعه می پردازد.
گرینگوی پیر رمانی سرراست و آکنده از ماجراست که برخلاف ,پوست انداختن، اثر دیگر ,فوئنتس، برای طیف گسترده تری از مخاطبان جاذبه دارد. ترجمه ی انگلیسی گرینگوی پیر اولین اثری است که از نویسنده ای مکزیکی در شمار کتاب های پرفروش ایالات متحد بوده است.


تعداد بازدید : 372