ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#گرگ_بیابان
رمان از #هرمان_هسه ، نویسنده و نقاش آلمانی- سوئیسی ( ۱۸۷۷-۱۹۶۷ ) است که در سال ۱۹۲۷ به آلمانی منتشر و برای اولین بار در سال ۱۹۲۹ به انگلیسی ترجمه شد.

برخی آثار و نوشته‌های نویسندگان و بزرگان برگرفته از وقایع و اتفاقاتی است که بر آنان رفته است. رمان گرگ بیابان نیز از این قاعده مستثنی نیست. این رمان نیز چون سایر نوشته‌های هرمان هسه به نوعی از زندگی شخصی خود او مایه گرفته است. نظریات و عقاید “هاری هالر” و توصیف‌هایی که از او در این رمان شده همگی نمایانگر خود هرمان هسه است.

در سال ۱۹۲۴ که هرمان هسه از تبعید خودخواسته‌اش به سوئیس برمی‌گردد با محیط و اجتماعی بیگانه روبرو می‌شود بدین خاطر نام “وحشی بیابان‌ها” را بر خود می نهد و در سال ۱۹۲۶ اشعاری را با عنوان “خاطرات منظوم گرگ بیابان” می سراید که توصیف کننده روحیات و خلقیات خودش  بود.  قصد هرمان هسه با انتخاب «گرگ بیابان» بر این بود که وضعیت خود را در آن دوران بیان کند «انسانی بریده از دنیا و مردم عادی و چون گرگی رها شده در میان بره های اجتماع بورژوازی.» ادوین کیس پیر نقدی بر این کتاب چنین آورده است:
اتفاقات روزهای آغازین رمان؛ «هاری هالر» روشنفکر و هنرمندی  خسته و دردمند و تنها و گوشه گیر  و نا سازگار با محیط خود  را؛ تا مرز خودکشی می کشاند. یک روز غروب به علت حمله گرگ منشانه‌اش به یک استاد نه چندان سرشناس عرفان شرق دچار شرم زدگی می‌شود.تصمیم به خودکشی می‌گیرد اما مرگ به وحشتش می‌اندازد.  با حالتی مست سکندری خوران وارد میخانه‌ای می‌شود و با زن بدکاره عاقل و عجیبی به نام هرمینه روبرو می‌شود که با سرزنش‌هایش او را از حالت هیستریک بیرون می‌آورد. هاری دست به اصلاح خود می‌زند. روشن می‌شود که تهوع انتحار آمیزش؛ شبیه حالت #سیذارتا ؛ علامتی است بر پایان یک نوع شخصیت. شخصیت شیزوفرنیک مفلوج «گرگ بیابانی» و شروع شخصیت دیگری که با وضوح بیشتر اتحاد درونی و هماهنگی او را با دنیا می‌بیند.
هاری هالر در این رمان باید با موجودی گرگ صفت در درون خود سازگار شده  و آن را تحمل می‌کند. او پی می‌برد که خوب و بد در وجود و نهاد انسان خلق شده و انسان‌ها همواره با این دو ویژگی زندگی می‌کنند. در جایی می‌گوید: «زندگی جز مصالحه چیز دیگری نیست». #کیکاوس_جهانداری #انتشارات_اساطیر
#کتاب #رمان #رمانی_فلسفی #کتاب_بخوانیم
#معرفی_کتاب #کتابخوانی #کتابخوان #کتاب_خوب #پیشنهاد_کتاب #ادبیات_آلمان