چرخدنده

چرخدنده
چرخدنده

نوشته: ژان پل سارتر
مترجم: روشنک داریوش


نمایشنامه «چرخدنده» داستانی خیالی از یک انقلاب خیالی در مکانی خیالی و در زمانی نامعلوم است. حکایت یک انقلاب برباد رفته و آرزوهای تباه شده است.
این اثر نخست با نام ,دست‌های آلوده به بازار آمد. اما در پی چاپ کتاب دست‌های آلوده اثر ,آلبر کامو ، ,سارتر نام کتاب را به چرخ‌دنده تغییر داد .
سارتر در «چرخ‌دنده» این سوال اساسی را مطرح‌ می‌کند که در رهبری انقلابی و رهبری سیاسی ، چه کس یا کسانی دست‌هایشان آلوده می‌شود و چه کسانی با دست‌های پاک باقی می‌مانند ؟ جواب او این است: آن کس که وارد عرصه عمل می‌شود ، خواسته یا ناخواسته آلوده می‌شود و تنها آنان که هیچ کاری نمی‌کنند ، می‌توانند بعدها به پاکی خود ببالند ...


تعداد بازدید : 347