پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند

پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند
پروست چگونه می‌تواند زندگی شما را دگرگون کند
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: آلن دوباتن

مترجم: گلی امای

به قول پروست، ما تا مشکلی نداشته باشیم عملا چیزی نمیآموزیم...ضعف و سستی به تنهایی وادارمان میکند که بیاموزیم و ما را قادر میکند روندی را که تا کنون چیزی در موردش نمیدانستیم مورد تحلیل قرار بدهیم...افکاری که بدون رنج حاصل شده‌اند فاقد منبع مهم انگیزه هستند...حافظه‌ی بی‌نقص ابزار کارآمدی برای مطالعه‌ی پدیده‌ی حافظه نیست ص ۷۹.

طبیعی است وقتی همه چیز بر وفق مراد است خرفت بمانیم.وقتی اتومبیل مان بدون نقص کار میکند چه انگیزه ای وجود دارد که عملکرد پیچیده درون آنرا یاد بگیریم؟... وقتی جز احترام چیزی نصیب مان نمیشود چه ضرورتی دارد که درباره حقارتهای زندگی اجتماعی تحقیق کنیم؟ تنها زمانی که غرق در اندوه هستیم، و زیر ملافه مان ضجه میزنیم و مانند شاخه های نازک در باد پاییزی میلرزیم است که انگیزه ی پروستی مان گل میکند که با حقایق دشوار روبه رو شویم. ص۸۱.

,آلن دو باتن در این كتاب كوشيده است تا زندگينامه‌گونه‌اي درخشان و نقد ادبي پرطنزي از اين شخصيت ادبي شاخص قرن بيستم و اثر مهم او، ,در جستجوی زمان از دست‌ رفته، ارائه دهد. كتاب بسيار خواندني است و تلاش كرده است تا، در تمام جزئيات و ظرايف رمان برجستة مارسل پروست، پيامي و تصويري براي زندگيِ واقعي بجويد. نويسنده در اين اثر بر آن است كه حساسيت‌ ما را نسبت به آنچه مي‌خوانيم برانگيزد و گيرنده‌هاي خاموشمان را روشن كند. «امروز چگونه زندگي را دوست بداريم»، «چگونه براي خودمان بخوانيم»، «چگونه وقت بگذرانيم»، «چگونه احساسات خود را بيان كنيم»، «چگونه دوست خوبي باشيم» و «چگونه به هنگام عاشقي شاد باشيم» ازجمله مباحث طرح‌شده در اين كتاب است. شايد تعجب كنيد از اينكه مي‌توان همة اين موارد روان‌شناسي عميق را از كتاب ,مارسل پروست دريافت كرد، ولي با خواندن پروست چگونه مي‌تواند زندگي شما را دگرگون كند درخواهيد يافت كه در جستجوي زمان ازدست‌رفته واقعاً زندگي ما را دگرگون مي‌كند. ترجمة درخشان ,گلي امامي كتاب را خواندني‌تر كرده است.


تعداد بازدید : 677