پدرکشی

پدرکشی
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: املی نوتومب

مترجم: بنفشه فریس آبادی

پدرکشی نوشته املی نوتومب (1967) یک رمان روان شناختی است با غافل گیری های متعدد. نوتومب در دو دهه ی گذشته به یکی از محبوب ترین و پر خواننده ترین نویسندگان ,ادبیات فرانسه تبدیل شده است. او اصالتی بلژیکی دارد و در خانواده ای مرفه به دنیا آمده است. پدرکشی به سال (2011) منتشر شده است و داستان در امریکا میگذرد. قصه پسری که استعداد حیرت آور در تردستی دارد. او پدری ندارد و مادرش هم چندان میلی برای زندگی با او نشان نمیدهد. برای همین در چهارده سالگی از خانه بیرون میزند و طی یک اتفاق شاگرد یکی از مهم ترین استادان تردستی میشود...

نوتومب با فصل های کوتاه، ریتم سریع جملات و ایجاز خواننده ی خود را به حرکت وا میدارد و تا آخرین جمله های کتاب اجازه نمیدهد او عمق فاجعه یا اتفاق را پیش بینی کند. در این رمان رازی بزرگ وجود دارد که انگار پدر را میراث خوار پسر میکند.