موبی دیک یا وال سفید

موبی دیک یا وال سفید
موبی دیک یا وال سفید

نویسنده: هرمان ملویل

مترجم: پرویز داریوش

انتشارات امیرکبیر


ناخدا آهاب یک صیاد وال است که یکی از پاهای او را وال سفید مشهوری به نام موبی دیک قطع کرده است . اهاب از حس انتقام به مرز جنون رسیده و می خواهد هر طور شده موبی دیک را بکشد .

داستان کلا به شرح سفر وال گیرها و توضیحات و تشریحات مختلف وال می پردازه ..... چهارچوب داستان قشنگه و اخرش هم خوب جمع شده اما واقعا نثر سنگینی داره . من خیلی بدم اومد لغات قدیمی نثر سنگین ادم یاد بوستان سعدی و اینجور چیزها می افتاد .... اصلا فکر نمی کردم این قدر مقاومت کنم که بتونم بخونمش ...
به نظرم بهتره همون فیلمش را دید فقط

ملویل از نویسندگانی بوده که بعد از مرگ به شهرت می رسه


قسمت زیبایی از کتاب

دراین زندگی هیچ پیشرفتی ثابت و بی بازگشت نیست


تعداد بازدید : 397