فلسفه پول

فلسفه پول
فلسفه پول
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: گئورگ زیمل

مترجم: شهناز مسمی پرست

در مقدمه مترجم  کتاب می‌خوانیم:  چرا فلسفه پول؟ اگر بپذیریم که فلسفه درباره چیستی اشیا و امور بحث می‌کند آنگاه چیستی فلسفه را خود فلسفه باید تعیین کند و این‌چنین است که در دور عجیب باطلی گرفتار می‌شویم. زیمل به جای چیستی فلسفه از چیستی فیلسوف سخن به میان می‌آورد. فیلسوف است که مسئله و پاسخ آن را تعیین می‌کند. اما فیلسوف اصیل خصیصه‌ای یا کیفیتی دارد که از کل جهان و زندگی متأثر می‌شود و سپس پاسخ خود را در قالب آثارش بیان می‌کند. اثر فلسفی تصویری از جهان و زندگی است که یک‌سویگی خاصی را که همان تیپ ذهنی یا طبع فیلسوف است نشان می‌دهد.
«فلسفه پول» اثری میان‌رشته‌ای است و متعلق به هیچ رشته مشخصی نیست. زیمل نمی‌خواهد به شیوه معیار فلاسفه‌پردازی کند. او به صراحت می‌گوید که حتی یک سطر از این پژوهش‌ها درباره اقتصاد نیست. جامعه‌شناسان و هنرمندان نیز «فلسفه پول » را جزو آثار علمی جامعه‌شناختی محسوب نمی‌کنند؛ در عین حال همگان می‌توانند از آن به نفع رشته خود استفاده کنند. زیمل کتاب فلسفه پول را در سال (1900) منتشر کرده و این کتاب در سال (1907) با (700) صفحه، تجدید چاپ شد. کتاب شامل دو فصل و هر فصل حاوی سه بخش است که در آن او پول را به هر پدیده اجتماعی قابل تصور مربوط می کند، به علاوه در مورد ارتباط حل نشدنی بین پول و فرد، و بالاخره کلیت جامعه مدرن در این کتاب به بحث می پردازد. 
زیمل در این اثر در اصل نگران پیدایش یک اقتصاد پولی در جهان نوین بود . به گونه ای که از فرد جدا گردد و بر او تسلط یابد .این موضوع به نوبه خود بخشی از یک موضوع حتی از این گسترده تر و رایجتر در آثار زیمل به شمار می آید که آن همانا چیرگی فرهنگ به عنوان یک کل بر افراد است. به تصور زیمل در جهان نوین فرهنگ وسیعتر و عناصر گوناگون سازنده اش (از جمله اقتصاد پولی) گسترش می یابد و با گسترش آن اهمیت افراد کاهش می یابد. برای نمونه همین که تکنولوژی صنعتی وابسته به اقتصاد نوین گسترش می یابد و پیچیده تر می شود ، مهارتها و توانمندیهای کارگر فردی بیش از پیش کم اهمیت تر می گردد. به بیان کلی تر زیمل تصور می کرد که گسترش فرهنگ وسیعتر در جامعه نوین به کاهش فزاینده اهمیت افراد خواهد انجامید.

گئورگ زیمل (۱۹۱۸-۱۸۸۵) جامعه‌شناس و فیلسوف آلمانی است. از آثار او می‌توان به شوپنهاور و نیچه درباره تمایز اجتماعی و  مقدمه‌ای بر علم اخلاق اشاره کرد.


تعداد بازدید : 666