ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#عصیانگر
عصیانگر کیست؟ کسی که نه میگوید.اما به رغم رد کردن، کناره نمیگیرد: نیز او کسی است که در آغاز نخستین حرکت خود، آری میگوید.برده ای که در سراسر عمرش فرمان برده است،ناگهان میبیند که نمیتواند فرمان تازه ای را بپذیرد. معنی این نه چیست؟ معنی اش برای مثال این است که - این وضع بیش از اندازه طول كشيده است،تا كنون آري و از اين پس نه،داريد زياده روي مي كنيد و باز حد و مرزي هست كه نبايد پا را از آن فراتر بگذاريد، بر روي هم اين «نه» ثابت مي كند كه مرزي وجود دارد. ص ۲۳
انسان تنها آفریده ای است که نمیپذیرد آن باشد که هست. مسئله این است که بدانیم آیا تنها نتیجه ای که از این امتناع میگیرد این نیست که به ویرانگری خود و دیگران وادار شود؟ و آیا هر عصیانی باید به توجیه قتل همگانی بیانجامد یا اینکه، برعکس،بدون داشتن ادعای معصومیتی محال، میتواند اصول خطاکاری ای منطقی را بازنماید. ص۲۲
«عصیانگر» حاصل تاملات اندیشمندی است که بی‌گمان با همه‌ نحله‌های فکری و عقیدتی اروپای پس از جنگ، و دوران‌های پیش از آن، آشنا بوده و در جامعه‌ای می‌زیسته که به طور مستمر تحت تأثیر مکتب‌های گوناگون قرارداشته است. #کامو در این کتاب کم و بیش در همه تجربه‌های ایمانی و عقیدتی اروپاییان، از مسیحیت گرفته تا نیست انگاری، از فاشیسم تا کمونیسم، به پژوهشی ژرف می‌پردازد و تصویری روشن از سیر تاریخی افکار و عقایدی که در طول زمان بر اروپا حاکم بوده است، ترسیم می‌کند. او نشان می‌دهد که چگونه کسانی که از عشق به انسان دم می‌زنند کشتارها را به این دستاویز توجیه می‌کنند، #فلسفه را عذر خواه خود قرار می‌دهند و با استناد به آن، برای رسیدن به هر هدفی تا آنجا پیش می‌روند که سرانجام جانیان را مبدل به داوران می‌کنند. کامو می‌گوید که آدمی با افراط در نتیجه‌گیری از منطق عصیان، می‌خواهد زمین را به قلمرویی برای خدایی خود مبدل سازد و اینجاست که فرمانروایی تاریخ آغاز می‌شود و انسان با هم‌ذات شدن با تاریخ، و با وفادار نماندن به عصیان واقعی خویش، خود را وقف انقلاب‌های نیست انگارانه‌ قرن بیستم می‌کند و …
#انسان_طاغی #طغیانگر #آلبر_کامو #انتشارات_نیلوفر #مهستی_بحرینی #معرفی_کتاب #پیشنهادکتاب #کتاب_بخوانیم