طاعون

طاعون
طاعون
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: آلبرکامو

مترجم: رضا سید حسینی

این گونه با صحبت های راوی سوم شخص شروع می‌شود که صبح که دکتر ریو، راوی داستان که درآخرین اپیزود داستان رو می‌شود، از خانه که خارج می‌شود با یک جسد موش که جلوی پای او افتاده مواجه می‌شود.چیزی که دراولین نگاه زیاد مهم نیست ولی خواننده که نام کتاب راخوانده می‌داند که توفانی در راهست.داستان در شهری به نام اوران در الجزایر اتفاق می‌افتد.
آلبر کامو از آن نویسنده‌هایی است که برخی نامش را با پوچ‌گرایی مساوی می‌دانند. این در حالی است که اگر به طور آکادمیک مفهوم ابزوردیسم را مورد مطالعه قرار دهیم و سپس به سراغ کارهای این نابغه ادبی فرانسه برویم، به نتیجه‌ای جز این می‌رسیم. رمان طاعون می‌تواند بهترین مدعا برای اثبات پوچ‌گرا نبودن کامو باشد.در طاعون، پوچی منبع ارزش و ارزش‌ها و حتی اعمال است. خواننده احساس می‌کند گروهی که گرد این روایت جمع شده‌اند‌، نماینده کل انسان‌ها و پاسخ‌شان به این مصیبت هستند. هر یک به نوبت داستانش را می‌گوید، گرچه دکتر ریو راوی پنهان است که با کارش و درمان‌هایش علیه طاعون می‌جنگد.

کامو در حقیقت خواسته روی پنهان دیگر انسان را به تصویر بکشد که تاحد زیادی توانسته. از صحنه های نادری که در طاعون تصویر شده تصویر انسان‌هایی که تا قبل از طاعون چقدر به اخلاقیات ارج می‌نهادند ولی همین انسان‌ها که همه چیز را تمام شده می‌بینند از هیچ کاری ابا ندارند. این صحنه های طاعون انسان را به یاد رمان کوری ، اثر ژوزه ساراماگو می‌اندازد که مردمی‌که کور شده‌اند دست به چه کارهای رقت انگیزی که نمی‌زنند. در چنین فضایی انسان‌ها و انسانیت‌ها به چالش کشیده شد. اینکه انسان چقدر می‌تواند تحمل کند و چقدر ظرفیت دارد.
کامو در نهایت از انسان می‌گوید که سرآمد تمام طاعون‌ها در تمام دوران بشریت است. و به درستی نمی‌شود گفت نام طاعونی که برسینه کتاب نشسته کدام طاعون است. طاعون به معنای اخص یا انسان؟


دانلود رایگان کتاب الکترونیکی طاعون


تعداد بازدید : 1004