شغل پدر

شغل پدر
شغل پدر
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده : سرژ شالاندون

مترجم : مهستی بحرینی


شغل پدر رمانی نسبتا جدید است. اولین بار در سال ۲۰۱۵ منتشر شد و موفقیت های نویسنده را دنباله دار کرد. رمانی درباره رابطه پسری با پدرش و خاطرات او که با اتفاقی دوباره زنده می شود و تا پایان آن اتفاق همراه راوی به زمان حال کشیده می شود. بخش زیادی از رمان لابلای خاطرات پررنگی از نیمه قرن بیستم می گذرد و سال های دوگل و الجزایر و خاطرات جنگیدن در جنگ دوم جهانی. زیست و تجربیات عجیب و دیوانه وار پدر داستان و خواسته های اش از پسر فضایی جدی و توام با طنز ساخته. همه جزئیات دقیق و عینی است، اما از فرط احمقانه بودن عملکرد پدر، صحنه کمدی بکری به وجود آمده است. کتاب شغل پدر با داستانى خیره‌کننده و اعجاب‌آور خودش خواننده را میخکوب مى‌کند. این رمان قابلیت این را دارد که شما را در جایتان برای ساعت‌ها نگاه دارد و نفس را در سینه تان حبس کند. تجربه خواندنِ کتاب شغل پدر مثل فشار دادن آرامِ پونزى توى دستتان است! همینقدر دردناک، همینقدر آگاهانه. تلفیق هنرمندانه درد و آگاهى، معجونى از ترسى هشیارانه به مخاطب عرضه کرده که توانِ زمین گذاشتن کتاب را از او مى‌گیرد.
سرژ شالاندن با «شغل پدر» راهی برای فراتر رفتن از خویش یافته است. «شغل پدر» رمانی نیست که به ذهن استراحت بدهد؛ خواننده با آن فریاد می‌زند، اعتصاب می‌کند، توطئه می‌کند. خواندن شغل پدر چنان دگرگونی عجیبی در خواننده ایجاد می‌کند که به طرز فراموش‌ نشدنی حس می‌کنید سرژ شالاندن از آغاز یک کیمیاگر ادبی بوده است. زمانی که انسان سعی در رو در رو شدن و نگاه کردن به دوران کودکی خود را دارد به نهایت زیبایی دست می‌یابد. عجب کتابی است «شغل پدر»! در هر صفحه، خواننده را با فروتنی سبک، شدت احساسات، و بازتابی زیبا از داستان، جذب می‌کند تا زمانی که عدم واقعیت داشتن حقیقت را بپذیرد. «شغل پدر» داستانی نفس‌گیر میان دوران کودکی و دنیای فردی بالغ است، که مابین آن‌ها تعادل ایجاد می‌کند. بهتر است آن را داستانی بین درام و کمدی بدانیم.
انتشارات نیلوفر  ,ادبیات فرانسه


تعداد بازدید : 712