ریگ روان

ریگ روان
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده : استیو تولتز

مترجم: پیمان خاکسار

ریگ روان جدیدترین اثر ,استیو تولتز پس از رمان تحسین‌شده‌ی جزء از کل است. تولتز در مصاحبه‌ای گفته جزء از کل را درباره‌ی ترس از مرگ نوشته و ریگ روان را درباره‌ی ترس از زندگی.
داستان رمان با روایت لیام شروع می شود و در واقع لیام نویسنده کتابیه که داره از بدبختى ها و ناکامى هاى رفیقش آلدو می نویسه. این رمان با شکلى بسیار طنز به بررسى به گفته خود ترس از زندگى مى پردازه و با گوشه و کنایه ها و توضیحاتى از نویسندگان بزرگ به بررسى این موضوع مى پردازه.


متن کتاب

بدترین چیز دنیا به هیچ عنوان رنج کشیدن یا تنهایی نیست، یک ترکیب است؛ تنهایی رنج کشیدن.\/\/ هر روز که زنده بیدار می شوی فاتحی، برو و غنایمت را طلب کن.\/\/ مردم فوری یک خودکشی را تراژیک می دانند ولی ده ها سال درد و رنج روحی غیرقابل تحمل را که منجر به خودکشی شده در نظر نمی گیرند.