روانشناسی و کیمیاگری

روانشناسی و کیمیاگری
روانشناسی و کیمیاگری
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: کارل گوستاو یونگ

مترجم: محمود بهفروزی


اگر بخواهیم از خود شیفتگی خطرناک حذر کنیم؛ باید مسئولیت عملکرد فکری خودمان را به عهده بگیریم. البته آنچه کشف میشود چیزی نیست که بتوان آن را برای توده نگاه داشت. فقط چیزهای پنهانی است که می توانیم آنرا برای خودمان نگه داریم. تنها معدود مردمی هستند که میخواهند چیزی در مورد آن بدانند؛ زیرا موعظه کردن در باره نوشداروی عمومی برای دیگران بمراتب سهل تر از خوردن آنست و چنان که می دانیم وقتی همه در یک شرایط قرار می گیرند؛ هرگز یک چیز آنقدر ها بد جلوه نمی کند. در گله ؛شک و تردید نمی تواند وجود داشته باشد. هر چه جمعیت بزرگتر باشد حقیقت مسلمتر است و فاجعه عظیمتر. متن کتاب
امر به تقلید از مسیح یعنی زندگی به شیوه مسیح با هدف تشابه به او باید به سوی تحول و احترامِ انسانِ درونیِ افراد گرایش یابد. اما در عمل تقلید از مسیح تا حد یک نمایش ظاهری فرایض و یک ایمان ساختگی و تمایل به حرکات ماشینی تنزل کرده است و درست چنین عبادتی است که مانع می‌شود تا تقلید در ژرفای روح عمل کند و در رابطه با الگوی آرمانی، روح را به کمال برساند. بخشی از مقدمه کتاب
ذهن خودآگاه به خودش این اجازه را میدهد که همانند یک طوطی آموزش ببیند اما ناخودآگاه این اجازه را نمیدهد. به همین دلیل است که\ سنت آگوستین \(فیلسوف مسیحی قرون وسطی) خدا را شکر کرد که او را مجبور نکرده تا مسئولیت خواب هایش را به عهده بگیرد. متن کتاب
روانشناسی و کیمیاگری یکی از معتبرترین آثار یونگ است. این کتاب عرضه‌کننده طلایی است که به اعتقاد یونگ، کیمیاگران از فلزات پست به دست می‌آوردند و دربردارنده پیش‌بینی‌های محتاطانه، مبهم و بدعت‌آمیز آنان در خصوص روانشناسی جدید است. آنها نه فقط راه پیشرفت علم شیمی را هموار کردند بلکه همچنین نشان دادند که انسان چگونه می‌تواند خود را از چنگال دیو ناخودآگاه برهاند.در مقدّمه کتاب، یونگ چنین می‌گوید: «در مطالعه حاضر، که در زمینه کیمیاگری است، نمونه خاصی از شکل‌گیری نماد را که در طول هفده قرن گسترش یافته، برگرفته‌ام و در بوته آزمایش دقیق قرار داده‌ام و ....» .کتاب حاوی تصاویری است که عمدتاً از کتابها و نسخ خطی مربوط به کیمیاگری برگرفته شده است.


تعداد بازدید : 890