ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#رساله_درباره_آزادی
یکی از آثار برجسته و عمیق #جان_استوارت_میل است در این رساله یکی از پیچیده ترین مفاهیم فلسفی یعنی #آزادی را مورد مطالعه قرار داده و کوشیده است حدود آزادی فردی و اصول آن را روشن سازد و رابطه آن را با قدرت و سلطه اجتماع نشان دهد. به عقیده او در جامعه ای که افراد آن از آزادی بی بهره اند شخصیت و ابتکار از بین میرود و در نتیجه جامعه از پیشرفت باز میایستد. از این رو استوارت میل از آزادی و احترام شخصیت افراد بشر دفاع میکند.
جان استوارت در اوایل سده نوزدهم به دنیا آمد و در میانه‌های همین سده، کتاب “دربارهٔ آزادی” را نوشت و در این کتاب با طرح این نکته که حتی «حکومت اکثریت می‌تواند به دیکتاتوری اکثریت منجر شود»، بر اهمیت حفظ آزادی‌های فردی تأکید می‌کند. این نظریه‌پرداز انگلیسی که به دو مکتب #لیبرالیسم و #فایده‌باوری تعلق و اعتقاد داشته، دامنه اختیارات حکومت را «محدود به حفاظت افراد در برابر تعدی دیگران به آزادی‌های او» می‌داند، و استفاده از قدرت حکومت در محدودسازی اراده فرد را در جایی که مزاحم آزادی‌های دیگری نیست رد می‌کند. #استوارت_میل بر این باور بود که پیشرفت سیاسی و اجتماعی یک کشور و بهتر شدن وضعیت و شهروندان آن، تنها در صورت دست یافتن یکایک مردم به آزادی امکان‌پذیر است.

#انتشارات_علمی_فرهنگی #جواد_شیخ_الااسلامی
#فلسفه #آزادی #کتاب #کتاب_بخوانیم #معرفی_کتاب #نمایشگاه_کتاب #کتابخوانی #کتابخوان #پیشنهاد_کتاب
تعداد بازدید : 579
برچسب ها: