حکمت شادان

حکمت شادان
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
نیچه
به هر حال نو همان شر است، زیرا چیزی است که می‌خواهد فتح کند، علائم مرزی را واژگون کند، مذاهبِ قدیمی را از پای درآورد؛ فقط کهنه‌ها خیر هستند! در هر دوره، مردانِ خوب آنهایی هستند که افکار قدیمی را در عمق می‌کارند تا برایشان ثمر دهد. و تا کنون قوی ترین و شریر ترین روحیه ها باعث پیشرفت بشریت شده اند. (متن کتاب)
حیوان مانند انسان دارای حق است تا آزادنه به هر طرف که میخواهد برود، تو هم ای برادر، علی رغم همه ی اینها همان حیوان هستی. (متن کتاب)
در این کتاب خواننده با چهره نمادین زرتشت و تمثیل مشهور \مرگ خداوند\ آشنا میشود. از نظر کارشناسان این کتاب نقطه عطفی در تحول اندیشه نیچه و مرکز ثقل آثار اوست. خود مولف عقیده دارد که این اثر مقدمه و تفسیر #چنین_گفت_زرتشت است : در واقع من تفسیر کتاب را قبل از نگارش خود کتاب نوشتم. حکمت شادان بستری‌ست که ما نشانه‌های مفاهیم بنیادینی که نویسنده در آثار بعدی‌اش به آن‌ها می‌پردازد را به اختصار می‌بینیم، مفاهیمی مانند #بازگشت_جاودانه #اراده_معطوف_به_قدرت #ابرانسان. اشاره عنوان کتاب به اهل شعر و طرب نشان می‌دهد نیچه به اهل شعر و طرب توجه ویژه‌ای دارد و در این کتاب توجه خود را به وضوح نشان می‌دهد. شارحان نیچه معتقدند کتاب حکمت شادان مانند اثر دیگر او #زایش_تراژدی مساله علم را از موضع و نظرگاه هنرمند بررسی می‌کند. در زایش تراژدی، نیچه #سقراط را چون مخالف شعر است سرزنش می‌کند و او را منطق‌گرای مستبد می‌نامد. نیچه در این کتاب به وضوح به ستایش هنر و سرمستی و شادی در برابر #علم‌پرستی و #خردزدگی می‌پردازد.  در این جاست که نیچه #دیونیسوس، مظهر سرمستی، نشاط، حیات و خلاقیت را برتر از عقل می‌شمارد و کشف و شهود را به منطق ترجیح می‌دهد. از این‌رو کتاب حکمت شادان از علم و دانشی دفاع می‌کند که برای انسان مانند شعر و موسیقی، شادی‌آور است. نزد نیچه، چنین علمی «معرفت» ویژه‌ای است فراتر از شناخت عقلی و استدلالی. این معرفت شهودی بر الهام استوار است از این رو نیچه دانشمندی را برتر می‌داند که هم عالم باشد و هم هنرمند، هم اهل ادب باشد و هم اهل طرب، هم خرد را محترم شمارد و هم شهود را. چنین اندیشه‌ای را دقیقا می‌توان در اندیشه اسلاف پیش از سقراط دید؛ دوره‌ای که نیچه معتقد است دوباره باید به آن بازگشت و دوباره شعر، طرب و شادی بر ما حکومت کند نه عقل و منطق.