جز از کل

جز از کل
جز از کل
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده : استیو تولتز

مترجم: پیمان خاکسار

کتاب ,جز از کل در مورد پدر و پسری است به نام های مارتین و جسپر دین که زندگی مارتین همیشه تحت تاثیر برادر ناتنی اش تری دین است.کتاب بعضی مواقع از زاویه دید مارتین و بعضی مواقع از زاویه دید چسپر بیان می شود که همین موضوع باعث جذاب تر شدن آن می شود. حوادث و اتفاقات موجود در کتاب بسیار زیاد هستند و هر کدام از آن ها جذابیت خاص خودش را دارد.کتاب جزء از کل به راستی جزئی از یک کل را به رخ می کشد. در هر قسمت از کتاب اتفاقی در دل اتفاق دیگر وارد می شوند و خواننده نمی تواند به راحتی کتاب را کنار بگذارد و یا آن را پیش بینی کند.


صفحه 28

چیزى که نمى فهمیدم این بود که مردم تفکر نمى کنن، تکرار مى کنن. تحلیل نمى کنن، نشخوار مى کنن. هضم نمى کنن، کپى مى کنن. اون وقت ها یه ذره مى فهمیدم که بر خلاف حرف بقیه، انتخاب بین امکاناتِ در دسترس فرق داره با اینکه خودت براى خودت تفکر کنى. تنها راه ِدرست فکر کردن براى خودت اینه که امکانات جدید خلق کنى، امکان هایى که وجود خارجى ندارن.صفحه 79

من زندگی خلاف جریان رو انتخاب کردم، نه فقط به این خاطر که جریان عادی حالم رو به هم میزنه، بیشتر به این دلیل که منطق جریان برام زیر سواله حتا مطمئن نیستم که این جریان اصلا وجود داشته باشه! چرا باید خودم رو به چرخ زنجیر کنم وقتی خود چرخ وسیله است، یه اختراع، یه رویای عمومی برای به بردگی کشیدن ما؟تعداد بازدید : 662