ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#جان_لاک
#نامه_ای_در_باب_تساهل
به نظر جان لاک برای آنکه اعمال مومنان مقبول درگاه خداوند افتد می بایست همه آن اعمال از سر عشق خلوص و ارادت قلبی انجام پذیرد و تنها در این صورت است که انجام فرایض مذهبی موجبات فلاح و رستگاری آدمیان را فراهم میسازد. بنابراین هرگونه اقدامی از سوی آدمیان که منجر به تحمیل صورت خاصی از عقیده یا اعمال مذهبی گردد در واقع اخلالی است در عنصر خلوص و صمیمیت باورهای مذهبی انسانها خلوص و صمیمیتی که رکن رکین قبولی اعمال آدمیان است. هیچکس نمیتواند و حق ندارد ادعا کند که مسئولیت عقیدتی دیگران برعهده ی اوست.

جان لاک در این کتاب برای برخورداری از تساهل دو شرط اساسی لازم میداند: شرط اول اینکه وابستگی های مذهبی با تعلقات سیاسی که منجر به ساقط نمودن دولت یا حکومت گردد توأم نشود. بنابراین آن فرقه های مذهبی که تعلقات دینی آنان منافع ملی یک حکومت را به گونه ای به مخاطره می اندازد که امکان غلبه بیگانگان را فراهم میسازد مشمول عمل متساهلانه قرار نمیگیرد. شرط دوم اینکه برخورداری از تساهل فقط از آن موحدان است. استفاده از امکان تساهل به ملحدان تسری نمی یابد.

#نشر_نی #شیرزاد_گلشاهی_کریم
#فلسفه #کتاب #کتاب_بخوانیم #معرفی_کتاب
#نمایشگاه_کتاب #کتابخوانی #کتابخوان
تعداد بازدید : 466
برچسب ها: