ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#تکرار
#سورن_کیرکگور
کتاب تکرار اثر سورن کیرکگور جستاری در روانشناسی تجربی است که با ترجمۀ صالح نجفی به تازگی از سوی نشر مرکز منتشر شده است و به توصیف یک نامزدی ناتمام می پردازد سورن کیرکگور فیلسوف،منتقد و نویسندۀ دانمارکی است که تکرار را در سال ۱۸۴۳ به همراه کتاب #ترس‌_و_لرز و سه مجموعه‌ از «خطبه‌های تهذیب‌کننده» منتشر کرده است.
#صالح_نجفی که ترجمۀ کتاب «تکرار» او را بر عهده داشته با نگاهی به دو مجموعه اثر این نویسنده می گوید: «هر دو کتاب تکرار و ترس‌ و لرز، معضلی اخلاقی را مطرح می‌کنند و هر دو در موضوعاتی یکسان کند و کاو می‌کنند. ایمان یا وفاداری، خسران و رنج... و هر دو نشان می‌دهند که اندیشۀ عقل‌مدار قادر به درک جامع هستی انضمامی آدمی نیست.»
#نشر_مرکز در توضیح پشت جلد کتاب نوشته است: «تکرار، کتابی است کـه #کیرکگور در سال ۱۸۴۳ و با نام مستعار کنستانتین کنستانتیوس چاپ کرد. کنستانتین به تحقیق در این باره می پردازد که آیا تکرار ممکن است یا نه و کتاب شامل تمام آزمون‌هایی می شود که او بدان‌ها دست می زند تا این معنی برای او روشن شود. آزمایش‌های او در ضمن به بیماری بی نام، پیوند می خورد که تحت عنوان مرد جوان بدو اشاره می شود.
مرد جوان از دختر محبوبش درخواست ازدواج کرده است اما یکباره احساس می کند باید نامزدی را به هم بزند، چرا که نظرش عوض شده است! تضاد و تعارضی هست میان دو شکل از صادق بودن: وفادار بودن به نامزدش و صادق بودن در مورد احساس‌های جدیدش. از قضا این وضعیت به روشنی آینه‌ای است دربرابر تجربۀ شخصی کیرکگور و رابطه‌اش با رگینه اولسن. همین شباهت وضعیت مرد جوان به وضعیت خود کیرکگور است که نشان می دهد کنستانتیوس و مرد جوان به احتمال زیاد دو شخص جدا نیستند و ما با نوعی تحلیل حیات باطن روبه‌روییم که در آن، یک فرد هم‌زمان نقش بیمار و روانکاو را بازی می کند! تکرار از مرد جوانی حرف می زند که می خواهد از مرحله‌ی زیباشناختی به مرحلۀ دینی برسد اما در این کار شکست می خورد و صرفا خود قدیمی اش را از نو می آغازد، برخلاف ایوب در کتاب مقدس که سر آخر توانست به تکرار حقیقی نایل شود و هر آنچه را از دست داده بود، از نو به چنگ آورد.»
#کتاب #کتاب_بخوانیم #معرفی_کتاب #فلسفه #مطالعه_کنیم