تارتوف

تارتوف
تارتوف
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: مولیر
مترجم: علی اصغر حداد


تارتوف همیشه به عنوان یکی از شاهکارهای مولیر در نظر گرفته می شود. این نمایشنامه اولین بار در می ۱۶۶۴ به صورت یک نمایش کمدی سه پرده‌ای اجرا شد. ,نمایشنامه‌ تارتوف که دغل باز نیز نام گرفته است، افشاکننده‌ی باطل در لباس حق است. در این نمایشنامه اورگان و مادرش، مادام پرنل، به شکلی ساده لوحانه، تارتوف که شخصیتی شیاد در نمایشنامه است را به عنوان دوست نزدیک خود پذیرفتند. علارغم تلاش همه‌ی نزدیکان اورگان در جهت درک شخصیت دغل باز تارتوف و تلاشِ همه‌ی اعضای خانواده برای رسوا کردن تارتوف، اورگان و مادرش بر حماقت خود در اعتمادِ به تارتوف پافشاری می‌کنند. حتی زمانی که اعضای خانواده‌ی اورگان از روی خیرخواهی شواهدی مبنی بر دغل کاری تارتوف عیان می‌کنند باز هم اعتماد به باطل و حماقت آنچنان در جان و دل اورگان و مادرش ریشه دوانده است که همه‌ی این خیرخواهی‌های دیگران را حسادت تلقی می‌کنند.


در طول داستان علتِ این همه اعتماد به تارتوف این بود که او در لباسی روحانی به عنوان پدر مقدس کلیسا معرفی شده و با کمکِ شیرین زبانی‌های خود در دل اورگان و مادر او جای باز کرده است. در این کمدی، مولیر از یکی از آسیب‌ها و مشکلات موجود در فرانسه‌ی قرن ۱۷ سخن می‌گوید و انسان‌هایی را به تصویر می‌کشد که در پشتِ تقدسِ لباس مذهب، افکار آلوده و نیت‌های باطل خود را مخفی می‌کنند.

مضمون این نمایشنامه نه ریاکاری و دو رویی، بلکه اعتقادات شدیدی است که هیچ منطق و استدلالی را نمی پذیرد.این نمایشنامه به شکلی عالی نشان می دهد وقتی کسی بیش از حد تحت تاثیر احساسات قرار می گیرد، چه اتفاقی برایش می افتد. این احساسات، حقیقت را پنهان می کنند. با این حال اگر بیش از حد بر روی استدلال تکیه کنیم، اخلاق ها و ارزش ها ممکن است از دست بروند. به این ترتیب، به نظر می رسد تنها راه دستیابی به بهترین تصمیم ها در زندگی این است که بین استدلال و احساسات تعادلی ایجاد کنیم. در نیمه اول نمایشنامه بین اورگان ودورینبحثی در می گیرد. در این بحث، دیدگاه هر دو طرف مورد تردید قرار می گیرد.تعداد بازدید : 540