ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری
#رمان_برفک
#دان_دلیلو
من برای جواب این سوال روت حساب میکنم جک
چه سوالی؟
تو تنها کسی هستی که انقدر درس خونده که بتونه جوابمو بده.
نگفتی چه سوالی
مردم قبل از تلویزیون هم انقدر احمق بودن - متن کتاب -
آن شب، یک جمعه، طبق عادت و قانون، غذای چینی به دست جلوِ تلویزیون جمع شدیم. سیلها را دیدیم و زمین لرزه ها و رانشها و فوران آتشفشان ها. جمع جُمعه های ما هیچوقت تا این حد مشتاقانه به وظیفه اش دل نداده بود. هاینریش اخم نکرده بود، حوصله ی من سر نرفته بود. استفی که با دعوای یک زنوشوهر در سریالی آبکی گریهاش درمیآمد حالا با تمام وجود جذب تصاویر مستند فاجعه و مرگ شده بود. بابِت خواست کانال را عوض کند و بگذارد روی شبکهای که سریالی کمدی نشان میداد راجعبه گروهی جوان با نژادهای گوناگون که میخواستند ماهوارهی ارتباطی خودشان را بسازند. از حجم اعتراض ما وحشت کرد. ما در باقی لحظات ساکت بودیم و خانه هایی را نگاه می کردیم که اقیانوس می بلعیدشان و روستاهایی که زیر هجوم مواد مذاب خرد می شدند و می سوختند. هر فاجعه باعث می شدبیشتر بخواهیم، چیزی بزرگتر، باشکوه تر، فراگیرتر. - متن کتاب -

کتاب برفک نوشته‌ دان دلیلو با ترجمه‌ پیمان خاکسار است. کتابی که مجله‌ تایم آن را در فهرست صد رمان برتر انگلیسی‌ زبان منتشر شده بین سال‌ های ۱۹۲۳ تا ۲۰۰۵ آورده است. میشه گفت برفک روایتی‌ است از زندگی یک استاد دانشگاه و خانواده‌ اش که در مواجهه با مظاهر مصرف‌ گرایی و تکنولوژی نوظهور سال‌ های دههٔ هشتاد دچار یاس‌ ها و تردید های وجودی و زیستی می‌ شوند.‌هرصفحه کتاب برفک خواننده را به فکر کردن دعوت میکند.کتاب درباره هر چیزی که به زندگی الان بشر مربوط می شود است.پیشرفت ترسناک و سریع انسان،کتابی درمذمت تکنولوژی ،تلویزیون، مصرف گرایی. دان دلیلو معتقد است که این راهی که جهان با این شتاب به سمتش در حرکت است بیشتر از جذاب و آرامش بخش بودن ترسناک و دلهره آور است.
#برفک #پیمان_خاکسار #نشر_چشمه #کتاب #رمان #کتابخوانی #پیشنهاد_کتاب #کتاب_بخوانیم #معرفی_کتاب