آنچه می ماند

آنچه می ماند
آنچه می ماند
ساسان مفاخری نویسنده : ساسان مفاخری

نویسنده: فردریش هولدرلین

مترجم: محمود حدادی

شاعران بیش از همه در آغاز یا فرجام دوران های جهانی تاریخ است که ظهور کرده اند. ملت ها با سرود از آسمان کودکی خود به زندگی کنش گرانه شان به سرزمین فرهنگ پا می گذارند و با سرود است که از این سرزمین به زندگی نخستین خود باز می گردند. هنر گذار انسان است از طبیعت به فرهنگ و از فرهنگ به طبیعت.
یوهان کریستین فردریش هلدرلین ، زاده 1770، شاعر آلمانی و چهره شاخص جنبش هنری رمانتیسم است. او مانند هم‌عصران خود گوته و شیلر توجه خود را معطوف به فرهنگ و اندیشه اروپا می‌دارد و به تعبیری او را می‌توان صدای برآمده از یونان باستان برشمرد. اشعار او امروز به عنوان یکی از نقاط قوت ادبیات آلمان محسوب می‌شود و این درحالی است که در دوران حیات خود کمتر شناخته شده بود. هلدرلین همچنین در تکوین ایده‌آلیسم آلمانی نقش داشت و بر اندیشه فیلسوفانی مثل هگل و شلینگ تأثیر گذاشت.
آنچه می ماند کتاب بسیار مفید است برای آشنایی با هلدرلین و فضای شعری او و علاقه مندان به شعر کلاسیک. گزیده سی شعر هلدرلین و شرح و تفسیر آن با ترجمه خوب محمود حدادی و مقاله ای هم از مارتین هایدگر در کتاب گنجانده شده در مورد ماهیت شعر از لحاظ زبانشناختی و جایگاه شعر در فلسفه و تحلیل جهان شعری هلدرلین.

تعداد بازدید : 575