آناتومی تراژدی

آناتومی تراژدی

نویسنده: نورتراپ فرای
مترجم: هلن اولیایی نیا

آن‌چه در کتاب «آناتومی تراژدی» می‌خوانید بخشی از شاهکار بزرگ و ماندگار «نورتروپ فرای»، منتقد بزرگ کانادایی به نام «آناتومی نقد» است که به درستی خود به اسطوره‌ای در جهان نقد اسطوره‌ای مبدل شده است. دانش گسترده نویسنده و بینش خلاق و بدیع او در ایجاد ارتباط‌های منطقی در میان آثار کلاسیک ادبیات غرب (و گاه جهان) چنان جاذبه‌ای ایجاد می‌کند که خواننده را تحت تاثیر طلسم سحرآمیز خود قرار می‌دهد. تلاش فرای در ارایه روش علمی در نقد ادبی کهن‌الگویی و اسطوره‌ای و در جهت ردیابی انگاره‌های اسطوره‌ای مشابه به صورت چارچوبی که بتواند کل ادبیات غرب را در بر گیرد، منجر به خلق شاهکاری شده است، که به گمان مترجم صدها اثر مشابه در این زمینه نمی‌تواند از ارزش آن بکاهد. در واقع، این اثر خود به عنوان یک کتاب مرجع و یک الگوی معتبر هم‌واره مورد استفاده‌ی ناقدان قرار خواهد گرفت.