بیماری کچلی تغییر دهنده رنگ و راه درمان؟

بیماری کچلی تغییر دهنده رنگ و راه درمان؟
بیماری کچلی تغییر دهنده رنگ و راه درمان؟

كچلي تغييردهنده رنگ یا تينا ورسيكالر عبارت است از عفونت قارچي پوست كه رنگ پوست مبتلا را تغيير مي دهد. بيشتر پوست سينه ، پشت ، شانه ها، بازو، تنه يا كشاله ران (به ندرت صورت ) را درگير مي كند. بيشتر، نوجوانان و بزرگسالان مبتلا مي شوند.


علايم شايع کچلی تغییر دهنده رنگ

ضايعاتي با مشخصات زير:

ضايعات در پوست نواحي باز، سفيد هستند؛ در نواحي پوشيده ، قهوه اي يا قرمز متمايل به قهوه اي هستند.

ضايعات صاف بوده ، لبه هاي كاملاً مشخص دارند. مگر در صورت خراشيدن ، پوسته نمي دهند.

ضايعات با قطر 4-3 ميلي متر شروع شده ، گسترش مي يابند. غالباً به هم ملحق شده ، لكه هاي بزرگي تشكيل مي دهند.

علل بیماری

يك مرحله تكامل قارچي پتيروسپوروم اربيكولار. گرما و رطوبت زياد به نفع رشد اين قارچ هستند. عفونت مسري است ولي نحوه سرايت آن مشخص نيست .

عوامل تشديد كننده بيماري
مواجهه محيطي با گرما و رطوبت زياد

عواقب مورد انتظار

كچلي تغييردهنده رنگ درمان نشده به مدت نامحدودي باقي مي ماند، ولي به نظر مي رسد كه هر از چندگاه مي آيد و مي رود. حتي با درمان غالباً عود مي كند. به دنبال درمان پس از علاج عفونت قارچي ، لكه هاي سفيد ماه ها باقي مي مانند.    

درمان بیماری

آزمون هاي تشخيصي مي توانند شامل بررسي ميكروسكوپي قسمت هاي خراشيده شده ضايعات باشند.
درمان هاي موضعي متعددي در بهبود كچلي تغييردهنده رنگ مؤثرند.

دارو را با توپي هاي نخي مطابق دستورالعمل نسخه در نواحي مبتلا به كار بريد. در صورت تمايل ظرف 30 دقيقه آن را بشوريد.

در حدامكان اجازه دهيد پوست مبتلا هوا بخورد.

هر سال قبل از فصل آفتاب گيري درمان را تكرار كنيد.


  داروها

ممكن است شامپوي سولفيد سلنيوم ، كرم كلوتريمازول ، ميكونازول يا كتوكونازول براي نواحي مبتلا تجويز شوند.

 


تعداد بازدید : 1168