برونشیولیت بیماری کودکان

برونشیولیت بیماری کودکان
برونشیولیت بیماری کودکان

برونشيوليت عبارت است از التهاب برونشيول ها (كوچكترين شاخه هاي درخت تنفسي ). برونشيول ها هوا را از لوله هاي نايژه اي به كيسه هاي هوايي ميكروسكپي در ريه ها انتقال مي دهند. تبادل اكسيژن با خون در كيسه هاي هوايي انجام مي گيرد. برونشيوليت عمدتاً در شيرخواران و خردسالان رخ مي دهد. توجه داشته باشيد كه برونشيوليت ممكن است با استنشاق اجسام خارجي به درون ريه اشتباه گرفته شود.


    علايم شايع

بروز مشكل ناگهاني در تنفس . البته معمولاً قبل از آن يك سرماخوردگي و سرفه خفيف وجود داشته است . خصوصيات مشكل ناگهاني تنفسي عبارتند از:
خس خس سينه
تنفس تند و سطحي (80-60 بار در دقيقه )
به درون كشيده شدن فضاهاي بين دنده اي و نيز شكم (حركات الاكلنگي )
تب (گاهي )
كم آبي بدن
آبي شدن پوست يا ناخن ها (در موارد شديد)


   علل

عفونت ويروسي ، معمولاً با ويروسي تحت عنوان ويروس سنسيشيال تنفسي
بعضي از خردسالان پس از هر سرماخوردگي دچار برونشيوليت مي شوند.
برونشيوليت مسري است و اغلب همه گير مي شود.

   عوامل افزايش دهنده خطر

وجود يك بيماري كه مقاومت را پايين آورده باشد، به خصوص عفونت تنفسي
سابقه خانوادگي آلرژي
محيط مهد كودك
مواجه با يك فرد بيمار


   پيشگيري

از دستگاه بخور در اتاق كودك استفاده نماييد. در مورد كودك مستعد به برونشيوليت ، هر شب از دستگاه بخور به هنگام عفونت تنفسي و پس از آن استفاده نماييد.
دقت كنيد كه كودك در چه شرايطي مستعد بروز برونشيوليت است . مثلاً اگر بازي در هواي خنك شب هنگام باعث حمله كودك مي شود، از آن اجتناب كنيد.
مواجهه كودك را با جمع كمتر كنيد، به خصوص جمع بچه هاي ديگر، تا به اين ترتيب احتمال سرماخوردگي و بروز برونشيوليت كمتر شود.


عواقب مورد انتظار

با درمان معمولاً در عرض 7 روز خوب مي شود. نتايج بعضي از مطالعات نشاندهنده اين است كه شيرخواراني كه پيش از 2 سالگي 2 بار يا بيشتر دچار برونشيوليت شده باشند، با احتمال بيشتري دچار آلرژي و آسم خواهند شد.


عوارض احتمالي
ندرتاً آسيب دايمي به ريه ها كه منجر به برونشيت مزمن ، روي هم خوابيدن بخشي كوچكي از ريه ، برونشكتازي ، ذات الريه مكرر، و ندرتاً بيماري انسدادي مزمن ريوي مي شود.


  درمان

  اصول كلي

رطوبت اتاق كودك را حد امكان بالا نگاه داريد، ترجيحاً با يك دستگاه بخور. دستگاه را روزانه تميز كنيد. اگر دستگاه بخور نداريد، آب سرد و گرم را در حمام باز كنيد و پنجره ها و درها را ببنديد، تا به اين ترتيب رطوب هوا اتاق زياد شود. كودك در اين اتاق ، به خصوص قبل از خواب ، نگاه داريد. اگر كودك در شب با خس خس سينه يا تنگي نفس برمي خيزد، اكسيژن درماني (در موارد شديد) انجام دهيد.

 داروها

آنتي بيوتيك ها براي مبارزه با عفونت باكترياي ثانويه
داروهاي ضد ويروس ممكن است در موارد شديد كمك كننده باشند.
داروهاي گشادكننده نايژه نيز ممكن است كمك كننده باشند.


  فعاليت
كودك را تا 48 ساعت پس از رفع علايم وادار به استراحت كنيد. پس از آن كودك مي تواند تدريجاً فعاليت هاي عادي خود را از سر گيرد.

 رژيم غذايي

مرتباً به كودك نوشيدني هاي صاف بدهيد مثل آب ، چاي ، نوشيدني هاي گازدار، ليموناد، سوپ گوشت رقيق شده ، آب ميوه يا ژلاتين رقيق شده

 

در اين شرايط به پزشك خود مراجعه نماييد
اگر شما يا يكي از اعضاي خانواده تان علايم برونشيوليت را داريد.
- اگر علايم ، علي رغم درمان ، در عرض 4 ساعت رو به بهبودي نگذاشته است .
- اگر درجه حرارت (مقعدي ) تا 3/38 درجه سانتيگراد يا بالاتر افزايش يابد. تنفس مشكل تر مي شود.
اگر سرفه اي آغاز شود كه با خلط خوني همراه باشد.
- اگر پوست ، لب ها يا ناخن ها به رنگ آبي تيره درآيند.
- اگر كودك بي حال و خواب آلوده شود


تعداد بازدید : 561