تاثیرات بیش فعالی بر روی تحصیل کودکان

تاثیرات بیش فعالی بر روی تحصیل کودکان

در بررسی محققان استرالیایی مشخص شد بیش فعالی در کودکان می تواند کارآیی تحصیلی و مهارت های اجتماعی آنان را کاهش داده و حتی تاثیر آن در سال های ابتدایی مدرسه هم حائز اهمیت است.

این مطالعه نشان داد کودکان بین سنین ۶ تا ۸ سال که مبتلا به بیش فعالی شدیدی هستند در سال های ابتدایی مدرسه نمرات پایین تر و در ارتباط با همکلاسی های خود مشکلات بیشتری داشته اند. در این کودکان بروز اضطراب، افسردگی و اوتیسم بیش از همسالان آنها می باشد.

این محققان می گویند بررسی انجام گرفته اهمیت تشخیص و درمان زودهنگام بیش فعالی در کودکان را بیشتر مشخص می کند. تحقیق انجام شده از اولین گزارش های پروژه «اختلال کم توجهی در کودکان» است که توسط دولت استرالیا شروع شده و در تلاش برای بررسی بلندمدت مشکل بیش فعالی در کودکان است.

در این تحقیق محققان ۴۰۰ کودک با سن بین ۶ تا ۸ سال را در ملبورن استرالیا تحت نظر گرفتند. وضعیت پیشرفت تحصیلی این بچه ها که حدود نیمی از آنها دچار مشکل بیش فعالی بودند مورد بررسی قرار گرفت. در سال دوم تحصیلی این بچه ها در حال کلنجار رفتن با اوضاع بودند. در خواندن و در ریاضیات نمرات کمتری می گرفتند و نمی توانستند به خوبی با دیگر همکلاسی های خود ارتباط برقرار کنند. علائم اضطراب، افسردگی و اوتیسم هم در این بچه ها بیشتر دیده شد.

منبع: مهر

منبع: سایت درمانسرا darmansara.com