گیاهانی که زایمان را راحتر میکنند

گیاهانی که زایمان را راحتر میکنند
گیاهانی که زایمان را راحتر میکنند

مفردات دارویی مؤثر بر زایمان بسیاری ذکر شده است که این مطالعه برخی از آن‌ها را معرفی می‌کند. این تحقیق، یک مطالعه کتابخانه‌ای و براساس بررسی متون است. در این مطالعه مفردات دارویی مؤثر در تسهیل زایمان، در چهار کتاب مرجع داروشناسی طب سنتی القانون فی الطب، الاختیارات بدیعی، تحفه المومنین و مخزن الادویه جستجو شد و 19 مفرده دارویی تک دارو مطرح در تسهیل زایمان یافت شد. تمامی مفردات کسب شده از منشأ گیاهی است. بالاترین نمره‌های کسب شده متعلق به زراوند، شربین، بابونه قنه و قسوس هستند. لیست مفردات دارویی حاصل شده در این مطالعه می‌تواند مبنای انجام مطالعات بالینی برای ساخت داروهای جدید مؤثر در تسهیل زایمان قرار گیرد.
گیاه زراوند:

طبیعت این گیاه گرم و خشک است و از نظر خواص تریاق سموم نباتی و حیوانی است، از جمله برای سم مار کبری تریاق مؤثری است. بازکننده گرفتگی ها و انسداد مجاری عروق و مدر و قاعده آور است. کرم معده و کرم کدو را می کشد و برای پاک کردن رحم و اخراج جنین بسیار مفید است.

شربین:

شربین اثر خلط آور داشته و جهت فاز نزله ای بیماری های دستگاه گوارش مفید است. هیچ گونه اثر جانبی خاصی در آن گزارش نشده است.

بابونه:

بابونه دارای اثرات بهبود زخم، ضداسهال، آرامبخش و ضدالتهاب، آنتی بیوتیکی و ضدنئوپلاسم است.

طبعا سه داروی فوق و باقی داروهایی که به عنوان عامل تسهیل زایمان معرفی شده اند در زمان حاملگی منع مصرف دارند و می توانند موجب سقط جنین شوند.

 


تعداد بازدید : 454
برچسب ها: طب سنتی زایمان