معاینات لازم در سه ماه اول بارداری

معاینات لازم در سه ماه اول بارداری
معاینات لازم در سه ماه اول بارداری

معاینه اول:

تشکیل پرونده و معاینه کامل خانم باردار از جمله معاینه قلب وریه :

پس از خوشامد گوئی به زن باردار از او خواهش کنید در محل مناسب و راحتی نزدیک شما بنشیند پس از معرفی و آشنائی با او اولین مراقبت را با پر کردن فرم مربوطه انجام دهید .


اندازه گیری و کنترل منظم وزن و فشار خون و اندازه گیری قد:

در اولین مراجعه برای بدست آوردن نمایه توده بدنی زن باردار طبق این فرمول عمل می کنیم : وزن تقسیم بر قد (به متر) به توان دو، که این کار جهت تشخیص مقدار افزایش وزن در طول دوران بارداری انجام می شود.


با توجه به عدد به دست آمده افزایش وزن زن باردار به شکل زیر می باشد :

نمایه توده بدنی میزان مجاز افزایش وزن

10 تا 20(لاغر ) 5/12 تا 18 کیلو گرم

20 تا 25 (طبیعی ) 5/11 تا 16 کیلو گرم

26 تا 30 (چاق ) 7 تا 5/11 کیلو گرم

30 به بالا (خیلی چاق ) کمتر از 7 کیلو گرم


اندازه گیری ارتفاع رحم وتعیین میزان رشد جنین :

برای این کار زن باردار به پشت دراز کشیده و پاها را به طرف شکم جمع و کمی باز نگه دارد ، در طرف چپ مادر ایستاده و دست راست خود را به آرامی در نقطه ای که فکر می کنید بالاترین حد رحم است بگذارید و با تمام سطح کف دست این کار را انجام دهید.


اندازه گیری قد :

-شخص را بدون کفش در مقابل خط کش اندازه گیری قرار داده و یا جلوی متر نصب شده به حالت ایستاده قرار دهید بطوریکه صورتش به طرف شما قرار گیرد و شانه هایش صاف و پشت سرش با خط کش یا متر تماس پیدا کند .

-با خط کش کوچک و یا مداد که بر سرش قرار داده اید نمره مقابل را بخوانید .

 


تعداد بازدید : 426