اسید آمینه (آمینو اسید) چیست؟

اسید آمینه (آمینو اسید) چیست؟
اسید آمینه (آمینو اسید) چیست؟

اسید آمینه چیست؟
۲۰ درصد بدن انسان از پروتئین تشکیل شده است. پروتئین ها نقش اساسی در تقریبا تمام پروسه های بیولوژیکی دارند و اسیدهای آمینه اجزای سازنده پروتئین ها می باشند. بخش بزرگی از سلول ها، عضلات و بافت ها از اسیدهای آمینه تشکیل شده است و این به این معنی است که اسیدهای آمینه نقش مهمی در بدن انسان ایفا می کنند. همچنین اسیدهای آمینه نقش اساسی در انتقال و ذخیره مواد مغذی دارند. اسیدهای آمینه در اعمال ارگان ها، غدد، تاندون ها و رگ ها تاثیر دارند. علاوه بر آن اسیدهای آمینه در ساختار عضلات، پوست، استخوان ها، مو و … به کار می روند.

اسید آمینه ها ترکیبات ارگانیک هستند که دارای حداقل یک گروه آمینو  (-NH2) و یک گروه کربوکسیل  (-COOH) می باشند. در ژنوم انسان ۲۰ نوع اسید آمینه بوجود آمده است که پروتئین ها را می سازند. حدود ۲۵۰ اسید آمینه وجود دارد که در ترکیب پروتئین به کار نمی روند.

تصویر 1

 

اسید آمینه ضروری و غیر ضروری
۲۰ اسید آمینه سازنده پروتئین های بدن انسان را می توان به سه گروه ضروری، نیمه ضروری و غیر ضروری تقسیم کرد. ۸ اسید آمینه برای بدن ضروری است زیرا بدن قادر به تولید آنها نمی باشد. این اسید های آمینه باید از طریق غذا تامین شوند. این هشت اسید آمینه ضروری عبارتند از : ایزولوسین، لوسین، لیزین، متیونین، فنیل آلانین، ترئونین، تریپتوفان و والین.

آرژنین و هیستیدین از اسیدهای آمینه نیمه ضروری هستند و در شرایط خاص باید از طریق غذا تامین شوند.

ده اسید آمینه دیگر غیر ضروری هستند و بدن قادر به تولید آنها می باشد که عبارتند از:

آلانین، آسپاراژین، اسید آسپارتیک، سیستین، گلوتامیک، گلیسین، پرولین، سرین و تیروزین.

 

 

 

 


تعداد بازدید : 534
برچسب ها: اسید آمینه