یک خواب راحت شبانه با حمام آب گرم

یک خواب راحت شبانه با حمام آب گرم
یک خواب راحت شبانه با حمام آب گرم

خواب راحت با دوش آب گرم

دستور العمل هایی وجود دارد که کسانی که میخواهند یک خواب راحت در طول شب را داشته باشند.به عنوان مثال : میدانیم که ورزش منظم ، اتاق خواب خنک راهکارهای خوبی برای استراحت شبانه است.

حمام یا دوش گرفتن قبل از خواب نیز یک درمان شناخته شده برای یک خواب راحت میباشد. زیرا بعد از حمام کردن دمای بدن کاهش میابد که میتواند به خواب راحت ما کمک کند.

زمان مناسب برای دوش آب گرم قبل از خواب

با این حال باید بدانیم چه زمانی باید حمام کنیم تا بروی کیفیت خواب ما تاثیر بگذارد.

دانشمندان و محققان دانشگاه تگزاس در این موضوع تحقیق کردند.
محققان اثرات گرمای بدن منفی بر پایه آب را بر روی چندین شاخص کیفیت خواب مانند : تاخیر زمان خواب ، بیدار شدن ، مدت زمان خواب کامل ، کیفیت خواب ذهنی تحقیق کردند.

بهترین زمان برای دوش آب گرم 1 تا 2 ساعت قبل از رفتن به رختخواب است البته این دوش آب گرم نباید بیشتر از 10 دقیقه طول بکشد. تا فرد بتواند از تمام مزایای دوش گرفت برای یک خواب راحت استفاده کند.

محققان میگویند که در این زمان حمام کردن ریتم شبانه روزی بدن را بهبود میبخشد و به فرد کمک میکند سریعتر و با کیفیت بهتر بخواب برود.
تحقیقات نشان میدهد که دوش یا حمام آب گرم قبل از خواب تغییر زیادی در کیفیت کلی خواب شما ایجاد میکند.


تعداد بازدید : 684