ناخن جویدن و مکیدن شصت یک اختلالات عادتی

ناخن جویدن و مکیدن شصت یک اختلالات عادتی
ناخن جویدن و مکیدن شصت یک اختلالات عادتی

1-اضطراب و وسواس والدین نسبت به این مسئله در تشدید این مسئله موثر است . لذا باید به ارامش با کودک بر خورد کنید .

 2-در مورد کودک سعی کنید بی تفاوت باشید واز تنبیه و تهدید کودک دست بردارید .

 3-اگر درگیری و اختلافی در خانواده هست رفع کنید و محیط را امن کنید .

4-سعی کنید کودک را از تماشای فیلم ترسناک و اضطراب آور باز دارید .

 5-شرایطی که کودک دران بیشتر ناخن می جود بررسی کرده و سعی در تغییر ان داشته باشید .(عوامل پیشایند را بررسی و تغییرا ت لازم را انجا م دهید )

6-سعی کنید با ایجاد سرگرمیهایی کودک را سرگرم کنیدو کودک بیکار نماند .

7-به کودک اموزش دهید ناخن هایش را خودش کوتاه کند و پاداش بگیرد .

 8-کودک را تشویق کنید با اب و صابون مرتب دستهایش را بشوید تا از ابتلا به بیماریهای عفونی پیشگیری شود .

9-اگر شدید است به تناسب دفعاتی درروز درنظر بگیرید که کودک درروز یک دقیقه شصت خود را بمکد و به مرور این عمل از اضطراب کودک جدا شود .

10-در ارتباط با عواملی که درمدرسه منجر به ناراحتی واضطراب در کودک می شود بررسی لازم صورت گیرد و با معلم کودک هماهنگی


تعداد بازدید : 456