رابطه تنبیه های والدین با اعتماد به نفس کودکان

رابطه تنبیه های والدین با اعتماد به نفس کودکان

فردی که همواره در ارتباط با دیگران دچار مشکل است، از نحوه تعامل با دیگران ناراضی است، آنها را پس می زند و حتی پس از برقراری روابط با آنها، دائم با خود کلنجار می رود، در واقع، یک «والد» سرزنشگر و سختگیر دارد که کوچک ترین حرکات او را زیر نظر دارد و از وی می خواهد همیشه کامل باشد. از آنجا که رابطه ایده آل هرگز وجود ندارد، وی هرگز نسبت به روابط خود احساس خوشایندی نخواهدداشت.

در دنیای امروز همه ما به نوعی با مشکلات مختلفی روبرو هستیم، مشکلاتی که گاهی نشات گرفته از رفتار خودمان است؛ مثلا افرادی که زیاد عصبانی می شوند یا نمی توانند به درستی با دیگران ارتباط برقرار کنند، گاهی مجبور می شوند در دایره بسته خود بمانند و به سختی مشکلاتشان را حل کنند.

اما نکته اینجاست که بسیاری از مشکلات و خصوصیات رفتاری ما به زمان کودکی مان بر می گردد و حتی در ضمیر ناخودآگاهمان نیز ضبط می شود.

با محمدجواد کمالی، روان شناس و کارشناس سلامت محیط کار درباره اینکه چگونه می توانیم فرد موفق تری در زندگی باشیم، گفت و گو کرده ایم.

اگر موافق باشید، گفت و گویمان را از اینجا شروع کنیم که نحوه درست مذاکره کردن چیست؟

ببینید، مذاکره خوب زمانی به وجود می آید که برد- برد باشد. به این معنی که دو طرف مذاکره کننده از خواسته های هم باخبر باشند و منافع یکدیگر را در نظر بگیرند. ضمن اینکه باید سعی کنید آرامش خود را حفظ کنید. معمولا ما آدم ها وقتی عصبی می شویم، تمایل به زیاد صحبت کردن داریم و در نتیجه خیلی از حرف هایی که باید بگوییم، نمی گوییم و به جای آن حرف هایی می زنیم که نه برایمان مفید است و نه طرف مقابلمان به شنیدن آن نیاز دارد.

اگر طرف مقابل به شما گفت: «هیچ راهی ندارد»، به جای داد و فریاد کردن یا از کوره دررفتن، چند لحظه آرامش خود را حفظ کنید و بعد دنبال پاسخی مناسب و منطقی برای این جمله بگردید. در ادامه بهتر است هدف دار صحبت کنید. چارچوبی برای صحبت های خود تعیین و تلاش کنید از این شاخه به آن شاخه نپرید. اگر هدفی از صحبت کردن نداشته باشید، این را بدانید که فقط وقت خود و طرف مقابلتان را می گیرید و در نهایت هم به هیچ نتیجه ای نمی رسید. به خود تلقین کنید که می توانید. سعی کنید به خود انرژی مثبت بدهید و خود را توانا در صحبت و مذاکره بدانید. به خود تلقین کنید که من می توانم به خوبی از پس این کار بربیایم و هیچ کس نمی تواند مانع موفقیت من شود. در یک کلام نسبت به مهارت های خود خوش بین باشید.

معمولا وقتی دو نفر در مواجهه با یکدیگر قرار می گیرند، رفتارشان با یکدیگر رویشان اثر می گذارد که این حالت شخصیت فرد را تا حدودی نشان خواهدداد. اریک برن که یک محقق بوده برای این رفتار 3 حالت در نظر گرفته که شامل کودک، بالغ و والد است.

 

منظورتان از والد چیست؟

والد قسمتی از خاطرات ماست که وقایع خارجی در آن وجود دارد که شامل کودکی ما تا 5 سالگی است و هرچه به ابتدای زندگی نزدیک تر شویم، حجم ضبط شده های ذهن بیشتر است. برای مثال کودکی که 3 یا 4 ماهه است وقتی والدینش با او صحبت می کنند، صدای آنها را می شنود و در ذهنش ثبت می کند، حتی حسی را که والدینش نسبت به او دارند. برای مثال اگر زمان تعویض پوشک والدین چهره شان عبوس و درهم باشد، آن کودک آن چهره را گرفته و ضبط می کند و وقتی بزرگ می شود در مواجهه با کسی که آن چهره عصبانی را به خود می گیرد، تصویر کودکی برایش تداعی می شود. حال وقتی بچه به 5 سالگی می رسد، هنوز کوچک است و به والدینش نیاز دارد. به همین دلیل آنها را مرکز هستی می داند و هرچه والدینش به او می گویند برایش حکم قوانین زندگی را دارد.

پس درواقع کودک حس هایی را که از والدینش به واسطه رفتارهایشان می گیرد به خاطر می سپارد؟

بله، دقیقا همین طور است. برای مثال اگر والدین با کودک بازی کنند، او حس خوب دریافت می کند، اما گر با حالت عصبانی و چهره در هم او را در آغوش بگیرند، باز آن حس منفی به کودک منتقل می شود اما این زمان کودک هنوز نطق ندارد و نمی تواند روی حس هایش کلمه و واژه بگذارد و مسائل را تحلیل کند در نتیجه ناخودآگاه حس های اطرافیان را ضبط می کند. مثلا اگر نیمه شب کودک به خاطر گرسنگی اش بیدار شود و شیر بخواهد و پدر یا مادر با حس بد و بی حال شیشه شیر را در دهان کودک بگذارند، حتی می تواند تن صدای آنها را ضبط کند، آن هم به عنوان یک حس بد و این اولین نکته ای است که هر فردی ابتدای کودکی اش آن را ضبط می کند و حس بالغ نیز وقایع خارجی را در والد ضبط می کند.

اگر بخواهید حالت های شخصیت کودک را تعریف کنید چه می گویید؟

حالت شخصیتی کودک دارای 3 بخش کودک مطیع و سازگار، کودک طبیعی، کودک پرخاشگر و شر است. زمانی که لجبازی می کنیم یا در فکر تلافی عملی هستیم و زمان هایی که خشم داریم و پرخاش می کنیم و شدیدا عصبانی شده ایم، در قسمت کودک شر یا پرخاشگر خود به سر می بریم، ولی زمانی که به راحتی به حرف دیگران گوش می دهیم و دستورات آنها را عملی می کنیم، در حالت کودک مطیع و سازگار خود قرار داریم.

کودک درون ما همان حس و حال های لحظه ای ماست که به آنها توجه نمی کنیم، حس لذت، شادی، غم و غصه، شرم و ناراحتی. هر چقدر احساساتمان را نادیده بگیریم، یعنی کودک درون مان را نادیده گرفته ایم و سرکوب کردن احساسات و نادیده انگاشتن آنها باعث ایجاد رفتارهای آسیب زننده به خود ما می شود.

برای مثال از کودکی به پسربچه ها می گویند: «مرد که گریه نمی کنه» و پسربچه که تمام قدرت را در دست والدین خود می بیند و برای زنده ماندن به پدر و مادرش وابسته است، تمام حرف های غول های زندگی اش را باور می کند و برای تمام عمر آن را آویزه گوشش می کند، ولی هر وقت که ناراحت می شود، حس ناراحتی و غم خود را به شکل خشم بروز می دهد و اجازه دارد خشمگین شود بنابراین چون حس خشم برای او مجاز شناخته می شود، در بزرگسالی زمانی که می ترسد یا غمگین است، به صورت ناخودآگاه با خشم و فریاد احساسات خود را بروز می دهد و باعث اخلال در رابطه می شود، در صورتی که اگر در لحظه حال حضور کامل می داشت و با تمام وجود احساسات خود را می دید و لمس می کرد، متوجه احساس ترس یا غم خود می شد و بیان احساساتش به شیوه دیگری بود.

از طرفی، به دختربچه ها اجازه بیان خشم داده نمی شود و معمولا والدین این پایم را به دختر کوچولو می دهند که یک دختر خوب داد نمی زند و صدایش را بالا نمی برد، ولی اگر گریه کند، ایرادی ندارد و او را به خاطر گریه سرزنش نمی کنند. همین دختر در بزرگسالی هر وقت که خشمگین می شود، به جای ابراز درست احساس خشم، احساسی را به نمایش می گذارد که مجاز شناخته می شود، پس گریه می کند.

امر و نهی دائم والدین چقدر در عدم اعتماد به نفس کودکان اثر می گذارد؟

خیلی زیاد! این والدین هیچ گاه نتوانسته اند به کودکانشان اعتماد کنند و قدرت تصمیم گیری به آنها بدهند. در صورتی که والدین هر چقدر به کودکانشان فرصت اشتباه و تصمیم گیری بدهند، آنها در آینده هم اعتماد به نفس بیشتری دارند و هم راحت تر تصمیم می گیرند. اگر والدین دائم کودک را کنترل کنند حتی دیگر کمتر می تواند با دیگران ارتباط برقرار کند. یادمان باشد بخش اعظم شخصیت ما در کودکی شکل می گیرد.

فردی که همواره در ارتباط با دیگران دچار مشکل است، از نحوه تعامل با دیگران ناراضی است، آنها را پس می زند و حتی پس از برقراری روابط با آنها، دائم با خود کلنجار می رود، در واقع، یک «والد» سرزنشگر و سختگیر دارد که کوچک ترین حرکات او را زیر نظر دارد و از وی می خواهد همیشه کامل باشد. از آنجا که رابطه ایده آل هرگز وجود ندارد، وی هرگز نسبت به روابط خود احساس خوشایندی نخواهدداشت.

معمولا درمانگرها در مواجهه با این مساله سعی می کنند وجه غالب شخصیت فرد را شناسایی کنند و دو وجه دیگر را پرورش دهند. به عنوان مثال کسی را که «والد» سختگیر و سرزنشگری دارد و از روابط خود با دیگران لذت نمی برد، ترغیب می کنند به «کودکش» اجازه دهد احساسات و هیجاناتش را تخلیه کند و با «کودک» خود از آن لذت ببرد. طبیعی است که دانستن ریشه رفتارهای آدمی در مواجهه با دیگران فقط با دانستن و شناسایی این وجوه خاتمه پیدا نمی کند و فرد باید آگاهی بسیار بالایی داشته باشد تا بتواند به درستی این مرزها را در و جود خود شناسایی کند.

تعریفتان از رفتار بالغ چیست؟

وقتی «بالغ» تصمیم می گیرد رابطه سالم «کودک» با «کودک» برقرار کند، صمیمیت رخ می دهد. در چنین رابطه ای میزان تعهد و مسوولیت نسبت به یکدیگر بدون اجبار یا فشار بالاست و احساس ها و خواسته های طرفین بدون ترس ابراز می شود. این رابطه از پیش برنامه ریزی شده نیست و دو طرف خواهان روابط صمیمانه و سازنده ای هستند که طی آن بیشترین صمیمیت را از یکدیگر دریافت می کنند.

چه آینده ای در انتظار افرادی خواهدبود که در کودکی به درستی محبت و نوازش والدینشان را دریافت نکرده اند؟

اگر منبع نوازش وجود نداشته باشد و خشونت وجود داشته باشد، کودک می آموزد در بزرگسالی خودش زخم های خودش را ترمیم کند، درست مثل بچه هایی که سر چهارراه ها هستند. آنها با خشونت و درد بزرگ می شوند و می آموزند که همه بد هستند و تنها من خوب هستم و این مساله باعث روان پریشی و بحران های جدی در بزرگسالی می شود.

پرخاشگری ریشه در گذشته دارد

زن و شوهرهایی که با یکدیگر مشکل دارند و دائم با هم لجبازی می کنند یا به یکدیگر شک دارند در کدام حالت شخصیتی دچار مشکل هستند؟

این افراد هنوز به حالت بالغ به بالغ نرسیده اند. برای مثال وقتی زنی از همسرش می خواهد کیسه زباله را از خانه خارج کند، از آنجا که مرد خانه در کودکی همیشه با پرخاش پدرش باید زباله را بیرون می برده، ناخودآگاه این حس در او تداعی می شود که همسرش هم دارد به او امر می کند.

به همین دلیل یا کارشکنی می کند یا اصلا زباله ها را بیرون نمی برد و این مساله منجر به دعوا می شود در صورتی که اگر بالغ با بالغ حرف بزند، مشکلی پیش نخواهدآمد و هر دو می توانند شرایط یکدیگر را درک کنند. ضمن اینکه یادمان باشد بیشتر مشکلات ما از حرف نزدن با یکدیگر است. وقتی احساساتمان را با یکدیگر در میان می گذاریم، خیلی از مشکلات حل خواهدشد.


تعداد بازدید : 294

روانشناسی کودک
رفع عادت مکیدن انگشت در کودکان
تربیت کودکان را به مراکز آموزشی نسپاریم
علت خجالتی بودن شدید کودک تان را می دانید
چگونه یک کودک مودب داشته باشیم
چرا کودکانمان خجالتی هستند
در چه سنی برای فرزندانمان موبایل یا تبلت بخریم
توانمند شدن کودکان در مقابل سوگ
ارزیابی کارکرد فناوری برای کودکان
روش هایی برای بازی با کودکان
اضطراب کودکان را چگونه کنیم
برای کودکانتان خانه ای امن بسازید
فواید کم بودن تعداد اسباب بازی برای کودکان
جایگزین تنبیه برای کودکان
به شادی کودکان اهمیت بدهید
عوارض مشاجره والدین بر روی کودکان
دقت در خرید اسباب بازی برای کودکان
در تربیت کودکان از تنبیه بدنی استفاده نکنید
نکاتی مهم در تربیت تک فرزندتان
سن آموزش های مهارتی در کودکان
نقش پدر و مادر در شکل گیری هویت جنسی کودکان
رفتارهای بد کودکان را چگونه درست کنیم؟
چگونه کمرویی و خجالت کودکان را از بین ببریم؟
گرایش به انزواطلبی در دوران نوجوانی
زمان در کنار والدین خوابیدن نوزادان
شیوه های تنبیه کودکان چیست؟
باید نیازهای کودکانتان را بشناسید
رمزگشایی رفتارهای کودکان
کودکتان را با نه گفتن آشنا کنید
شعر خواندن چه فوایدی برای کودک شما دارد؟
کودک خجالتی چگونه درمان میشود؟
چگونه با کودکان قلدر باید رفتار کنیم
چه کودکانی دچار افسردگی میشوند؟
از چه زمانی می‌توان به کودک مسئولیت داد؟
چگونه به کودکانتان پول تو جیبی بدهید؟
چگونه با لجبازی های کودکان کنار بیاییم؟
داشتن روابط دوستانه میان والدین و فرزندان
آیا لکنت زبان کودکان درمان میابد؟
چگونه دروغگویی را در کودکان ترک دهیم؟
روش های آرام کردن فرزند نق نقو
فیلم ها و موسیقی ها با کودک شما چه می کنند؟
نشانه‌های استرس در کودکان
چرا بچه‌ها گاهی به گاز گرفتن متوسل می‌شوند؟
جملات ناخوشایند کودکان بیشتر بشناسید
معایب و مزیت های مهدکودک برای کودکان
نکاتی برای ‌اصلاح رفتار‌کودکان جیغ جیغو
حفظ امنیت کودکان در اینترنت
نکاتی برای گرفتن پرستار بچه
جویدن ناخن در کودکان چه دلایلی دارد؟
چگونه یک فرزند مستقل تربیت کنیم
چطور اضطراب کودکان را کاهش دهیم؟
با کودکان داغ دار چگونه رفتار کنیم
دکتر هراسی در کودکان را کنترل کنید
آموزش عشق و نفرت به کودکان
با کودکی که فحش می‌دهد چطور برخورد کنیم؟
هفت اشتباه بزرگ و رایج والدین در تربیت کودکان
وابستگی برخی بچه ها به اقوام نزدیک
تصویری منفی مقایسه کردن فرزندتان با دیگران
شیوع افسردگی در کودکان چقدر است؟
چه زمانی متوجه تنبیه درست می شویم؟
افزایش ضریب هوشی کودکان با آموختن موسیقی
استعداد کودکان خود را چگونه بشناسید؟
نقش خانواده در خلاقيت كودكان؟
مراحل پیشرفت بازی در کودکان
چگونه با دزدی کودکان روبه رو شویم؟
ایجاد شوق و انگیزه برای یادگیری در کودکان
کنترل ترس از تاریکی در کودکان
چگونه عذرخواهی را به کودکان یاد بدهید
چگونه کودکان ثبات جنسیت را یاد می‌گیرند
دلایل دروغ و دروغ گویی در کودکان
در چه سنی برای فرزندمان گوشی همراه بخریم
نکته هایی در تربیت فرزند پسر
نامفهوم صحبت کردن کودکان پیش دبستانی
آشنایی با تشویق و تایید کردن کودکان
روشهای بردن ترس از آمپول در کودکان
تیک در کودکان چیست و راه درمان آن
تاثیر بازیهای خلاقانه بر هوش و استعداد کودکان
آنچه باید درباره بازی کردن بچه ها بدانید
عواملی که میتواند باعث ترس کودکان شود
نقاشی زبان کودکان است به آنها آموزش دهید
لجبازی کودکان 2 تا 4 سال
اولین حمام کودک باید بهترین خاطره برایش باشد
حسادتهای فرزند اول نسبت به فرزند دوم
چگونه بفهمید نوزادتان عاشق شماست؟
ازدواج‌هایی متاثر از بلوغِ زودرسِ جنسی
چگونه دختری با اعتماد به نفس تربیت کنید
کودک استثنایی کیست؟
مزایای بوسیدن زیاد کودکان چیست؟
چرا باید به تخیلات کودکان اهمیت داد
مسئولیت پذیری را به کودکان دختر یاد بدهید
کودکانی که آبروریزی میکنند چه کنیم؟
چگونه با نوزادتان ارتباط برقرار کنید
بازی های آنلاین به کودکان چه آسیب هایی میزند
چرا و به چه دلیل کودکان دروغ میگویند؟
چگونگی غلبه بر کابوس های تکرار شونده در کودکان
ویتامین ذهن کودک را چگونه تامین کنیم؟
راه های کمک به رشد و یادگیری نوزادتان
چه رفتارهایی از کودکان را نباید جدی گرفت؟
جلوگيري از بروز افسردگي در بين كودكان
چگونه کودک گریان خود را آرام کنید
انواع روشهایی برای محبت به کودک
رنگ‌ها چه مفهومی در نقاشی کودکان دارد
چگونه مکان خواب کودکان را جدا کنیم
داستان خواندن باعث اصلاح و تکمیل زبان در کودکان
آیا نوزادان هم افسردگی میگیرند؟
اشتباهات والدین در تربیت کودک
چگونه میتوان کودک شادی داشته باشیم
بازیهای گروهی کودکانتان را اجتماعی میکند
رشد سالم نوزاد با خوابیدن
آموزش مهمانی رفتن با کودکتان
راهنمایی برای فهمیدن زمان سخن گفتن فرزندتان
کودکان را با دکتر آشتی دهیم
چه زمان باید از روانشناس کودک کمک بگیریم؟
چگونه بفهمیم کودکمان نابغه است؟
چگونه ترس از مدرسه را در کودکان دور کنیم؟
باید نظم را در کودکانمان پرورش دهیم
روش بیست تایی در تربیت کودکتان
چگونگی آماده کردن پسرها برای دوران بلوغ
چگونه می‌توان افسردگی در کودکان را تشخیص داد؟
چگونه کودک حواس پرت خود را درمان کنیم
چگونه به کودکانتان عذرخواهی کردن را بیاموزید
راهکار والدين براي افزايش موفقيت فرزندان‌شان
برنامه مناسب برای راحت خوابیدن کودکان
کودک افسرده یا پرخاشگر چگونه بازی میکند؟
آموزش رفتار اجتماعی به کودکان
حرف زدن کودکان در چه سنی طبیعی است؟
آیا کودکان لوس را میشود اصلاح کرد؟
مدرسه هراسی يا ترس از مدرسه در کودکان
چگونه به کودکانمان ابراز علاقه کنیم؟
آيا مي ‌توان‌ كودكان‌ لوس‌ را اصلاح‌ كرد؟
چگونه به فرزندمان عشق ورزی کنیم؟
آداب و رفتار اجتماعی را به فرزندمان بیاموزیم
ناخن جویدن و مکیدن شصت یک اختلالات عادتی
راههایی برای زود خوابیدن کودک
راههایی برای داشتن یک کودک حرف گوش کن
حسادت بین فرزندان را چگونه باید کنترل کرد؟
کتاب بازی را به کودکان یاد بدهید
اعتماد به نفس را چگونه در کودکان تقویت کنید
چرا کودکان برای خواب مقاومت میکنند
روش های ترک مکیدن انگشت در کودکان
این جملات را هرگز به کودکتان نگویید
10 روش برای رشد هوش کودک
نکات مهم در تربیت فرزندانتان
سن مناسب فرستادن کودک به مهدکودک