چطور از گردن‌درد شبانه پیشگیری کنیم؟

چطور از گردن‌درد شبانه پیشگیری کنیم؟

چطور از گردن‌درد شبانه پیشگیری کنیم؟

- به پشت یا به پهلویتان بخوابید. این موقعیت‌ها کمترین فشار را بر روی گردنتان می‌آورد.

- کسانی که روی پشت می‌خوابند، باید بالشی گرد را انتخاب کنند که از قوس گردن حمایت کند و یک بالش صاف که زیر سرشان بگذارند. برای ساختن بالشی گرد می‌توانید یک حلقه محافظ گردن را رو به درون روبالشی یک بالش صاف‌تر و نرم‌تر وارد کنید، یا اینکه از بالش‌های مخصوصی استفاده کنید که دارای یک بخش حمایت گردن و یک لبه هستند برای قرار گرفتن سر هستند.

- استفاده از بالش پر را که اطراف گردنتان را می‌گیرد، را در نظر داشته باشید. البته بالش‌های پر در طول زمان فشرده و صاف می‌شوند، و باید حدود یک سال یک‌بار عوض شوند.

- از بالشی که از فوم‌های به‌اصطلاح حافظه‌دار (memory foam) درست‌شده‌اند، استفاده کنید، این بالش‌ها خودشان را اطراف سر و گردن شکل می‌دهند. سازندگان این بالش‌ها مدعی هستند که آن‌ها به قرارگیری درست ستون فقرات کمک می‌کنند.

- از استفاده از بالش‌های خیلی بلند یا خیلی سفت خودداری کنید، چراکه باعث می‌شوند گردن در طول شب در حالت خمیده قرار گیرد و به درد و سفتی گردن در صبح می‌انجامد.

- اگر روی پهلو می‌خوابید، با استفاده از یک بالشی استفاده کنید ک در زیر گردن بلندتر از زیر سر باشد تا قوس گردن حفظ شود.

منبع: سایت درمانسرا darmansara.com