۱۰ متن نامه درخواست وام

 ۱۰ متن نامه درخواست وام
۱۰ متن نامه درخواست وام

هرچند که گاهی وام گرفتن کار سختی است، اما باید بدانید که اگر شما متن نامه درخواست وام را به درستی و با رعایت اصول مربوطه بنویسید، ممکن است بتوانید مسیر دریافت وام را هموارتر کنید.


متن نامه درخواست وام ازدواج


بسمه تعالی
جناب آقای …………………….
رئیس محترم منابع انسانی
موضوع: درخواست وام ازدواج
با سلام و احترام فراوان
اینجانب……………………. کارمند بخش ……………………. با شماره کارمندی ……………………. تقاضای وام ازدواج به مبلغ……………………. را خدمت شما تقدیم می‌کنم. همچنین اینجانب توانایی پرداخت اقساط به مبلغ…………………… را دارم که توسط بخش حسابداری پس از دریافت وام، از حقوق ماهیانه‌ام کسر شود.
امیدوارم با تقاضای اینجانب موافقت نموده و دستورات لازم برای این امر را مبذول فرمائید.


نامه درخواست وام از شرکت خصوصی


مدیریت محترم سازمان/ شرکت ….
با سلام و احترام به استحضار می‌رساند، اینجانب ….. فرزند ….. به شماره پرسنلی ….. بنا به دلایلی که در ادامه ذکر می‌گردد، تقاضای وام به میزان ….. ریال دارم. ضمن تشکر از جنابعالی خواهشمند است امر فرمایید در صورت موافقت، اقدامات لازم را در این خصوص مبذول دارند.
(ذکر دلایل مربوطه بسیار مهم است تا جایی که امکان دارد صداقت داشته باشید و موارد حقیقی را بیان کنید؛ سعی نکنید با سیاه‌نمایی موجبات گرفتن وام را فراهم کنید.)

با تشکر
نام و نام خانوادگی تاریخ و امضا


متن نامه درخواست وام از اداره


جناب آقای ...
رییس محترم امور کارکنان
موضوع: درخواست وام یا مساعده حقوق
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب .... کارمند/کارگر به شماره پرسنلی ...... که در قسمت .... مشغول به کار می‌باشم، به دلیل مشکلات مالی و شخصی، تقاضای دریافت مبلغ ..... ریال وام / مساعده حقوق دارم که به اقساط ماهیانه ....... ریال، توسط قسمت حسابداری از اولین حقوق و دستمزد پس از دریافت، کسر گردد.
خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول کنند.
پیشاپیش از دستور مساعدت جنابعالی کمال تشکر را دارم.

با تشکر
امضا


متن نامه درخواست وام از شرکت


مدیریت محترم شرکت / موسسه/ کارخانه
با سلام
احتراماً اینجانب پرسنل این شرکت به دلیل مشکلات مالی نیاز مبرم به مبلغ ......... ریال وام دارم. لذا خواهشمند است در صورت صلاحدید دستور فرمائید مبلغ مورد نظر به اینجانب تعلق گیرد. ضنماً شرکت مجاز است بابت وام پرداختی به این جانب، ماهانه اقساط آن را از حقوق و مزایای ماهانه‌ام کسر کند.

با تشکر


متن نامه درخواست وام ضروری از دانشگاه


جناب آقای .............
رییس محترم صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه ....
موضوع: تقاضای وام دانشجویی
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب ..... به شماره دانشجویی  ....... ورودی نیمسال اول ....، که در رشته ...... مقطع......، مشغول به تحصیل می‌باشم، متقاضی دریافت وام دانشجویی: تحصیلی / تحصیلی ممتاز و نمونه / مسکن / ضروری (پایان‌نامه خرید کتاب تخصصی) / ضروری ممتاز نمونه / ضروری مبتکر / ضروری قهرمان ورزشی / حوادث غیرمترقبه / ودیعه مسکن / تغذیه! / حج عمره / زیارت عتبات عالیات کشور عراق / ازدواج / شهریه دانشگاه / موارد خاص! به مبلغ ... ریال بوده و تقاضای کتبی خود را به حضور تقدیم می‌دارم؛ لذا خواهشمند است دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول کنند.
تسریع در واگذاری وام موجب کمال امتنان می‌باشد.
پیشاپیش کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.
با تقدیم احترام
...
آدرس محل سکونت: ......
تلفن تماس: .....


نامه درخواست وام از بانک


جناب آقای …………
رییس محترم بانک / موسسه مالی …………… شعبه ………………..
موضوع: درخواست وام
با سلام و احترام
بدینوسیله اینجانب …………..، دارنده حساب قرض الحسنه / پس انداز شماره ....... تقاضای دریافت وام به مبلغ …………… ریال به منظور تعمیر منزل / خرید خودرو / سرمایه‌گذاری در امر تولید را به حضور تقدیم می‌دارم.
همچنین به پیوست گواهی اشتغال و صورتحساب حقوقی اینجانب به عنوان مدرک توانایی بازپرداخت اقساط وام و گواهی اشتغال ضامنین / سند ملک / چک و سفته / به عنوان تضمین بازپرداخت به موقع اقساط، نزد آن بانک امانت گذاشته می‌شود.
خواهشمند است با پرداخت وام موافقت فرموده و دستور فرمایید اقدام لازم را مبذول فرمایند.
تسریع در واگذاری وام، موجب کمال امتنان می‌باشد.
پیشاپیش از شما کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم.
با تقدیم احترام
نام و نام خانوادگی…………………
آدرس محل سکونت  ……………….
تلفن تماس  …………………….


نامه درخواست وام از بانک


ریاست محترم بانک …………………. شعبه ………………….
با سلام و احترام
اینجانب ……………………….. به شماره ملی …………………………. با شماره حساب …………………………. به مدت ….. ماه است که با بانک شما در حال کار کردن بوده و میانگین حسابم در ۶ ماهه اخیر …………. ریال است. به همین علت درخواست وام قرض‌الحسنه از شعبه شما را به مبلغ …………….. دارم.
خواهشمند است با مشاهده وضعیت صورت حساب بنده، اقدامات لازم را برای پرداخت وام ابراز فرمائید.
با تشکر از همکاری شما
امضاء


نامه درخواست وام خرید کالا


تاریخ......
رئیس محترم بانک ملی شعبه ...
موضوع: درخواست وام خرید کالا
با سلام
نظر به اینکه اینجانب برای خرید لوازم خانگی نیاز ضروری به وام دارم، خواهشمند است دستور فرمایید اقدام مقتضی در این مورد به عمل آید.
به پیوست ۲ برگ فاکتور خرید تقدیم می‌گردد.
نشانی و تلفن .............


نامه درخواست وام خرید و تعمیر مسکن


جناب آقای .....
رییس محترم ........
موضوع: درخواست وام مسکن و تعمیرات
با سلام و احترام
بدینوسیله به استحضار می‌رساند اینجانب ...... متقاضی دریافت وام مسکن و تعمیرات می‌باشم و با توجه به مشکلات عدیده مالی / با توجه به اینکه واجد شرایط دریافت وام می‌باشم، تقاضا دارم در صورت صلاحدید دستور فرمایید درخواست اینجانب مورد بررسی قرار گرفته و اقدام لازم را مبذول فرمایند.
پیشاپیش از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارم.
با تشکر

نامه درخواست وام خود اشتغالی


بسم الله الرحمن الرحیم
من جاء بالحسنه فله خیرٌ منها
جناب آقای .......... نماینده محترم مجلس شورای اسلامی
با عرض سلام و ادای احترام
به استحضار می‌رساند این جانب  .... فرزند .... ساکن ....... به ش. ش ... دارای مدرک ....، متقاضی تسهیلات اشتغال زایی از موسسه مالی .... به مبلغ ..... جهت سرمایه گذاری در امر ..... هستم.
خواهشمند است بذل عنایت نموده و نسبت به این امر که اشتغال‌زایی مستقیم .... نفر را فراهم می‌کند، سفارش و پیگیری لازم را مبذول فرمایید. رجای واثق دارد با بزرگواری و مناعت طبع بی‌نظیر خود، اینجانب را مورد مرحمت و تفقد خود قرار خواهید داد.
قبلا از دستور مساعدی که می‌فرمایید، کمال تشکر را دارد.
با آرزوی توفیق الهی


مقالات مرتبط :  انواع وام قرض الحسنه فوری


تعداد بازدید : 216506