داستان کوتاه

داستان کوتاه


خبر مرگ نوبل

آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن، آگهی وفاتش را بخواند تا روش زندگی خود را تغییر دهد.

آیا تا به حال پلی ساخته‌ایم؟

داستان جدایی دو بردار و پیوند دوباره آنها بوسیله نجار

سراب جایی ست همین نزدیکی

داستان سراب جایی ست همین نزدیکی توسط شیما محمودی در بهمن 1392 نوشته شده است.

بن بست باغ برفی

داستان کوتاه بن بست باغ برفی نوشته خانم شیما محمودی