پودر کارامین برطرف کننده نفخ

پودر کارامین برطرف کننده نفخ

اشكال دارويي :

پودر در بسته هاي 40 گرمي

موارد مصرف :

كارامين در برطرف نمودن سوء هاضمه ،‌نفخ و درد ناشي از آن مصرف شود

اجزاء فرآورده :

كارامين از مجموعه گياهان زير تشكيل شده است :

1- دانه انيسون                       20%                Pinpinella anisum

2-دانه رازيانه                          20%                Foeniculun vulgare

3-دانه زيره سياه                     20%                Carun carvi

4-گل بابونه                            20%                Matricaria  chamomilla

5-برگ نعناع                           20%             Mentha pipreita

مواد موثره :

روغن هاي فرار مانند كاروون ، آنتول ، فنكون ، منتول ، كامازولن و فلانوييد آپي ژنين

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

روغن هاي فرار موجود در كارامين با داشتن اثرات آنتي اسپاسموديك و كاهش تونوس اسفنكتر تحتاني مري موجب تسهيل خروج گازها از معده مي گردد .

مطالعات در آزمايشگاه نشان داده است كه تركيبات فلانوييدي و بيزابولول بابونه داراي اثرات آنتي اسپاسموديك مي باشد ( اثرات آنتي اسپاسموديك فلانوييدها بخصوص آپي ژنين سه بار قويتر از پاپاورين است .)

بعلاوه منتول موجود در نعناع احتمالا از طريق اثر آنتاگونيستي كلسيم موجب شل شدن عضلت صاف جداره كولون مي شود .

مقدارمصرف :

روزي 2 بار هر بار 2-1 قاشق مرباخوري از پودر كارامين را در يك ليوان آب جوش دم كرده نيم ساعت بعد از غذا ميل نمايند .

عوارض جانبي :

در افراد حساس امكان بروز واكنشهاي آلرژيك مانند درماتيت تماسي وجود دارد

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

 ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.

منبع: سایت درمانسرا darmansara.com