پماد کالاندولا برای کاهش التهاب پوست

پماد کالاندولا برای کاهش التهاب پوست
پماد کالاندولا برای کاهش التهاب پوست

اشكال دارويي پماد کالاندولا :

پماد 15 گرمي


موارد مصرف پماد کالاندولا :

  • -پيشگيري و تسكين التهاب و تحريك پوست بدن شيرخوار بر اثر تماس با ادرار
  • آزردگي هاي جلدي ناشي از خراش ها و بريدگي هاي سطحي
  • خشكي و ترك پوست
  • پيشگيري و درمان آفتاب سوختگي
  • تسكين خارش و التهاب ناشي از گزيدگي حشرات


اجزاء فرآورده :

پماد كالاندولا از عصاره تام گلهاي كالاندولا Calendula officinalis به ميزان 1/5% تهيه شده است


مواد موثره :

فلانوييدهايي نظير كورستين ، ايزوكورستين ، استرولها ،‌كاروتنوييها و ساپونين .


آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

- فلانوييدهاي موجود در گل همشه بهار از آزاد شدن هيستامين و توليد پروستاگلاندين ها جلوگيري مي نمايند . همچنين براي اين دسته از مواد گياه ، اثرات ديگري نظير تثبيت غشا ليزوزومي و تاثير بر نفوذ پذيري و مقاومت مويرگي قائل هستند .

-ساپونين هاي گل هميشه بهار از آزاد شدن هيستامين ،‌برادي كينين و بعضي از آنزيمهاي پروتئوليتيك جلوگيري كرده و با كاهش نفوذ پذيري مويرگها ، مانع ترشح پلاسما به داخل بافتها گرديده و مهاجرت گويچه هاي سفيد را به محل التهاب كاهش مي دهند . بعلاوه گزارشهايي مبني بر وقفه در رشد برخي از باكتريها و قارچها توسط اين مواد وجود دارد .

-كاروتنو ئيدهاي گل هميشه بهار ، بخصوص بتاكاروتن پيش ساز ويتامين A بوده و به اثرات ضد التهاب و التيام بخش فلانوييدها و ساپرنوزيدهاي آن كمك مي كنند . كاروتنوئيها همچنين همراه با تانن موجود در گياه در پيشگيري و بهبود حالت قرمزي پوست ، تورم و درد ناشي از آفتاي سوختگي كه در اثر اشعه ماوراء بنفش ايجاد مي شود موثر گزارش شده اند .


مقدارمصرف :

روزي چند بار پس از تميز كردن پوست ف به مقدار كافي از پماد روي موضع ماليده شود .


مصرف در حاملگي وشيردهي :

ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.تعداد بازدید : 832