قطره كراتاگوس گشاد کننده عروق کرونر

قطره كراتاگوس گشاد کننده عروق کرونر
قطره كراتاگوس گشاد کننده عروق کرونر

اشكال دارويي :

قطره 30 ميلي ليتري

موارد مصرف :

كراتاگوس با داشتن اثرات كارديوتونيك ، گشاد كننده عروق كرونر و پايين آورنده فشار خون در درمان نارساييهاي خفيف قلبي و زيادي فشار خون به كارمي رود .

اجزاء فرآورده :

قطره كراتاگوس از عصاره هيدروالكلي گياه سرخ وليك Crataegus microphylla تهيه شده است كه هر 100 ميلي ليتر آن حاوي 0/2 گرم ماده موثره فلانوييد مي باشد .

مواد موثره :

فلانوييدها ، پروسيانيدين ها و پروآنتو سيانيدين ها

آثار فارماكولوژيك و مكانيسم اثر :

اثرات قلبي - عروقي اين فرآورده به تركيبات فلانوييدي موجود در كراتاگوس ، بخصوص پروسيانيدين ها نسبت داده شده است . مطالعات در انسان    و در آزمايشگاه نشان داده است كه كراتاگوس باعث افزايش جريان خون كرونر ، افزايش جريان خون محيطي ( در سر ، عضلات اسكلتي و كليه ) كاهش جريان خون محيطي ( رد پوست و دستگاه گوارش ) كاهش مقاومت محيطي و كاهش فشار خون مي گردد . بررسي هاي انجام شده نشان داده است كه كراتاگوس احتمالا با استاع عروق خوني موجب كاهش فشار خون مي گردد . همچنين بر طبق مطالعات در آزمايشگاه تركيبات فلانوييدي و پروآنتوسيانيدين اين گياه داراي اثرات كرونو تروپ منفي و اينوتروپ مثبت مي باشد .

مقدارمصرف :

مقدار مصرف اوليه : 70-60 قطره 3 بار در روز به مدت 4-3 روز

مقدار مصرف نگهدارنده : روزي 3 بار هر بار 25 قطره

بهتر است قطره را با كمي آب رقيق نموده مصرف شود

موارد احتياط :

بيماران تحت درمان با داروهاي قلبي - عروقي به اثرات فارموكولوژيك كراتاگوس حساس تر مي باشند . بنابريان مصرف اين فرآروده در افراد فوق بايد با احتياط صورت گيرد .

عوارض جانبي :

با مصرف فرآورده هاي حاوي كراتاگوس عوارضي نظير تهوع ، خستگي ، تعريق و راش هاي جلدي معمولا روي دست گزارش شده است.

مصرف مقادير زياد اين فرآورده ممكن است ايجاد مسموميت (براديكاري ، دپرسيون تنفسي )نمايد .

 مصرف در حاملگي وشيردهي :

 ايمني مصرف اين فرآورده دردوران بارداري و شيردهي به اثبات نرسيده است با اين وجود منافع آن در برابر مضار آن بايد سنجيده شود.


تعداد بازدید : 1502