پژوهشگران قانون 5 ثانیه را در کردند

پژوهشگران قانون 5 ثانیه را در کردند

یک پژوهش جدید در سال ۲۰۱۶ غلط بود یک باور عمومی دیگر را تایید کرد: قانون ۵ ثانیه چرند است. این قانون می‌گوید «اگر غذا روی زمین افتاد و برای ۵ ثانیه یا کمتر روی زمین بود، خوردن آن مشکلی ندارد» و طبق این نظریه، باکتری‌های روی زمین بیش از ۵ ثانیه زمان لازم دارند تا به داخل غذا منتقل شوند. اما چنین چیزی حقیقت ندارد!

در حالی که تماس طولانی‌تر با زمین می‌تواند به معنای ورود باکتری بیشتر به غذا باشد، اما راهی برای جلوگیری از ورد باکتری به غذای روی زمین افتاده وجود ندارد.

در این پژوهش کشف شده که بعضی باکتری‌ها بلادرنگ (یعنی به محض تماس با زمین) به داخل غذا منتقل می‌شوند. اما حجم انتقال باکتری به غذا با گذشت زمان بیشتر می‌شود و البته وابسته به چند عامل است، از جمله نوع غذا (تر یا خشک؟ پرمنفذ و اسفنجی یا صاف و ورقه‌ای؟)، و سطحی که روی آن می‌افتد.

منبع: سایت درمانسرا darmansara.com