سیگارهای الکترونیکی مضر هستند

سیگارهای الکترونیکی مضر هستند

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد:این سازمان با تاکید بر مضر بودن مصرف سیگارهای الکترونیکی برای سلامتی به افرادی که برای ترک سیگار به این نوع سیگار روی می آورند هشدار داد.

مصرف سیگارهای الکترونیکی که در جهان به طور فزاینده ای گسترش پیدا کرده به گونه ای طراحی شده که مصرف کنندگان، نیکوتین مایع را استنشاق می کنند و این وسیله، سیاست گذاران در سراسر جهان را نسبت به یک عامل جدید اعتیادآور در جوانان نگران کرده است.

سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه استفاده از این نوع سیگار نسبت به سیگارهای دیگر فرد را در معرض میزان کمتری از مواد سمی قرار می دهد، اعلام کرد: با این وجود مصرف سیگارهای الکترونیکی خطرات جدی را متوجه سلامت فرد می کند.

همچنین شواهد کافی وجود ندارد که تایید کند استفاده از سیگارهای الکترونیکی کمک می کند افراد سریع تر سیگار را ترک کنند.

شرکت های بزرگ دخانیات معتقدند سیگارهای الکترونیکی ضرر کمتری برای سلامت دارند و به افراد سیگاری کمک می کند تا به دنبال جایگزین ایمن تری باشند.

هرچند سازمان جهانی بهداشت هشدار داده این اطلاعات اشتباه که توسط شرکت های دخانیات در مورد سیگارهای الکترونیکی منتشر می شود تهدید جدی و واقعی است.

محدودیت ها در مورد استفاده از سیگارهای الکترونیکی در سراسر جهان رو به افزایش است. برای مثال ماه گذشته در سان فرانسیسکو فروش و تولید این محصولات ممنوع شد.

درچین نیز که نزدیک به یک سوم مصرف کنندگان سیگار زندگی می کنند در راستای محدود کردن استفاده از سیگارهای الکترونیکی برنامه ریزی هایی در حال انجام است.

 

منبع ایسنا


Notice: Undefined index: id in /home/amiryeir/public_html/article.php on line 58

Notice: Undefined index: id in /home/amiryeir/public_html/article.php on line 68