هشدارهای جدی در تجویز بوتاکس

هشدارهای جدی در تجویز بوتاکس

درمان انواعي از بي اختياري هاي ادراري، پلك زدن غير ارادي يا بسته شدن غير ارادي پلك ها ، انقباض غير ارادي گردن، مواردي از فلج هاي مغزي و برخي مشكلات عضلاني پس از سكته از مهم ترين كاربردهاي درماني تائيدشده بوتاكس به شمار مي روند.
 مصرف بوتاكس در از بين بردن چين و چروك هاي پوستي با مقاصد زيبايي است كه مي توان ادعا كرد شايع ترين مورد استفاده بوتاكس در كشور ما نيز براي همين منظور است به عبارت ديگر بوتاكس با فلج موقتي عضلات مي تواند چين و چروك هاي صورت را از بين ببرد.

 با توجه به اينكه بوتاكس جزو داروهاي بيولوژيك به شمار مي رود، داروهاي بيولوژيك با روش هاي بسيار دقيق و پيچيده توليد و كنترل كيفي مي شوند و داراي ساختار بسيار حساس به شرايط محيطي به ويژه شرايط دمايي، هستند.
 بنابراين نگهداري و حمل و نقل داروهاي بوتكس حتما بايد در شرايط كنترل شده و دقيق صورت پذيرد. شوك هاي حرارتي مانند گرم شدن بيش از حد يا انجماد ممكن است موجب تغييرات ناخواسته اي در ساختار اين داروها به وجود آورند.

**بوتاكس تقلبي در بازار

تهيه دارو از مجاري غير قانوني و غير مجازي كه ممكن است اين شرايط را رعايت نكرده باشند، مي تواند آسيب هاي جبران ناپذيري را به بار آورد.
 از سوي ديگر متاسفانه شاهد حضور انواع تقلبي و قاچاق اين دارو در بازار دارويي كشور هستيم كه هيچ يك از موارد ياد شده در روند توليد و كنترل كيفي و همچنين حمل و نقل و نگهداري استاندارد را طي نكرده اند؛ بنابراين گزارش هاي متعددي از عوارض جانبي پس از استفاده اين محصولات وجود دارد.

**صدور مجوز براي سه توليدكننده بوتاكس

مسئول اداره بيولوژيك سازمان غذا و دارو گفت: اين اداره ، مسئول بررسي شرايط توليد بوتاكس در كشور است و تاكنون محصولات سه توليد كننده اين دارو در كشور به ثبت رسيده است كه يكي از اين توليد كنندگان، ايراني است؛ اين سه توليدكننده مجاز به ورود دارو به بازار دارويي كشور هستند.
واشقاني فراهاني افزود: با توجه به حساسيت ويژه اين داروها علاوه بر پروانه توليد و واردات كه به توليد كنندگان مجاز پس از گذراندن مراحل ثبت محصول در كشور داده مي شو، قبل از ورود هر محموله دارويي نيز توليدكننده و واردكنندگان بايد مجوز توزيع و مصرف دارو در كشور را از اداره بيولوژيك دريافت كنند.
اين مجوز بر اساس كنترل مستندات توليد و كنترل كيفي محصول و همچنين تائيد آزمايشگاه مرجع سازمان غذا و دارو به متقاضي داده خواهد شد و اين مراحل براي ايجاد اطمينان از كيفيت مناسب دارو و به حداقل رساندن عوارض جانبي احتمالي به انجام مي رسد.
وي در خصوص بوتاكس گفت:‌سم بوتاكس از نوعي باكتري موسوم به كلوستريديوم بوتولينوم تهيه شده است و گفته مي شود حدود 2 كيلوگرم از اين سم بسيار خطرناك براي كشتن تمام ساكنين زمين كفايت مي كند؛ بنابراين اين دارو حتما بايد از مجاري مجاز و قانوني تهيه شود؛
همچنين بوتاكس همان ماده كشنده اي است كه در غذاهاي بسته بندي مانند كنسروهاي تاريخ گذشته و مسموم وجود دارد.

 

منبع: سایت درمانسرا darmansara.com