درباره ما


امید سیف پناهی
نویسنده سایت

عاشق کد نویسی و چالش های برنامه نویسی

ساسان مفاخری
نویسنده سایت

عاشق کتاب های رمان و فلسفه و نوشتن داستان

فریبا صالحی
نویسنده سایت

نگران کودکان امروز

علی محمدی
نویسنده سایت

سعی دارم با مطالعه به آرزوهایم برسم