بیوگرافی و معرفی آثار عبدالباقی مدیری

Artist
عبدالباقی مدیری
عبدالباقی مدیری

میرزا عبدالباقی بدیع مدیری فرزند حاج‌ محمد در سال 1298 در سنندج متولد شد. و به فردوسی قرن بیستم شهرت یافت.

در سنندج به تحصیل علوم دینی پرداخت. در سال ۱۳۲۰ق برای ادامۀ تحصیل به شهرهای عراق ، شام و مصر رفت ، در مصر در محضر شیخ ابوالوفا کردی حاضر شد. پس از آن به ایران برگشت. بدیع به استانبول رفت و در آنجا زبان ترکی را فراگرفت ، سپس به بغداد رفت و در دارالمعلمین آنجا نام‌نویسی کرد. پس از پایان دورۀ آن به بصره اعزام و در مدرسه‌ای به‌نام تحسین سیرت به ‌تدریس مشغول شد. میرزا عبدالباقی در آغاز جنگ جهانی اول به ایران بازگشت و در شهر کرمانشاه به ‌تدریس پرداخت.

او اطلاعات وسیعی در علوم و جغرافی داشت. نقاشی می‌کرد ، شعر می‌گفت و عربی و ترکی را خوب می‌دانست و متمسک به طریقۀ نقشبندیه بود و به عارف بزرگ حاج شیخ شکرالله سنندجی ارادت می‌ورزید. در سنندج وفات یافت.

آثاری از وی به‌جای مانده ، که عبارت‌اند از: منظومهٔ بدایع بدیع، سرگذشت و مولودنامه و معراج‌نامهٔ رسول اکرم، تاریخ شهریاران، تاریخ مفصل رجال عالم باستانی ، به نثر فارسی.


فردوسی قرن بیستم


برگرفته از روزنامه اطلاعات ؛سه شنبه دوازدهم اردیبهشت سال 1340

دیروز کسانی که به وزارت فرهنگ مراجعه می کردند پیرمرد کهنسالی را در باغ وزارت خانه مشاهده می کردند که بیش از هشتاد سال از سنش می گذشت. دست و پایش می لرزید، چشمانش به زحمت می دید و به وسیله سمعک آن هم با سختی گفتگوها را می شنید. اما با تمام قدرت خود با دو دست بند محکمی را که به دور یک کتاب سنگین پیچیده بود چسبیده بود.

چهار هزار صفحه:این کتاب شاید 30 کیلو وزن داشت و مشتمل بر چهار هزار صفحه بزرگ نیم ورقی بود. تمام جلد چرمی سخت صحافی شده بود. قطر کتاب بیش از 30 سانتیمتر بود. به همین جهت چفت و بست آهنی محکمی دو طرف جلد را به یکدیگر متصل می ساخت. پیرمرد به سختی گام بر می داشت و با دو دست این کتاب را همچون موجود عزیزی با خود می کشید.

همه کسانی که به وزارت فرهنگ مراجعه می کردند با کمال اعجاب و شگفتی لحظه ای بر جای ایستاده و به این پیرمرد و کتاب عجیب او نظر می دوختند. همه می خواستند بدانند این کتاب چیست، در آن چه نوشته شده و نویسنده آن کیست؟ من که نمی توانستم به آسانی از این مطلب بگذرم به پیرمرد نزدیک شدم و از او پرسیدم

- ممکن است بفرمایید این کتاب عجیب چیست؟

پیرمرد نشنید ناچار سئوال خود را با صدای بلند تکرار کردم گفت خودت نگاه کن.

کتاب را باز کردم تمام چهار هزار صفحه با قلم مشکی نوشته شده بود و آن طور که خودش می گفت به خط خود پیرمرد بود.

فهرست کتاب :در صفحه اول کتاب نوشته شده بود: شرح زندگی و احوال کافه رهبران و دانشمندان باستان، پیغمبران مبعوث بر انسان و اقوام ودولت های قدیمه و جدیده جهان، حکام و امرا طوایف انسان، سلاطین، کاشفین، مورخین، نام و نشان بت های بت پرستان قدیمه، حکمای هر زمان، عرفا و اولیااله، مشایخ ارشاد، ادبا، علمای اقوام مختلف، نویسندگان و سخن گویان مشهوره، حقیقت گویان و رهنمایان ادیان و رهنمای بزرگ اسلام، خلفای راشدین وامرای مسلمین و اصحابه رسول اکرم(ص)، فلاسفه و علمای اسلام و سایر ملل، مولفین و شعرای هر زبان و نمونه اشعار و نام تالیفات آنان و به طور خلاصه تمام مشاهیر پنج قلعه جهان و چگونگی ادیان ومعتقدات ملل قدیمه موجوده و اساطیر و افسانه ها که در اطراف هریک مشروحا بحث گردیده است، نوشته شده است.

دبیر بازنشسته:- از پیرمرد پرسیدم این کتاب را چرا به وزارت فرهنگ آورده اید؟

جواب داد: من تمام عمرم به تالیف گذشته است و تاکنون که 82 سال از عمرم می گذرد یک سطر از تالیفاتم به چاپ نرسیده است از 15 سال پیش تالیف این کتاب را شروع کردم. چند ماهی است به پایان رسیده و آن را برای چاپ قبلا به وزارت فرهنگ ارائه دادم. وزارت فرهنگ پس از بررسی، کتاب را که به منزله آنسیکلوپدی باستانی است خوب و مفید تشخیص داد حالا آن را آورده ام به وزارت فرهنگ بدهم که چاپ کنند.

از نام و شغل او پرسیدم. جواب داد: نام من عبدالباقی مدیری سنندجی دبیر ریاضیات، تاریخ جغرافیا و نقاشی هستم که فعلا بازنشسته شده ام.

22 سال زحمت:تا سن 30 سالگی در بیروت و قاهره تحصیل می کردم و سپس به ایران آمده و به سمت دبیر دبیرستان ها به خدمت در وزارت فرهنگ مشغول گردیدم و مدت 30 سال نیز در دبیرستان ها در رشته ریاضیات، تاریخ، جغرافیا و نقاشی به تدریس پرداختم در سن 60 سالگی بازنشسته شدم و در موطن خود سنندج بر اثر علاقه به فرهنگ مشغول تالیف کتاب شدم و اکنون در سن 82 سالگی که آفتاب عمر من در شرف افول است مایلم نتیجه رنج و زحمات 22 ساله ام را که این کتاب و هفت جلد کتاب دیگر است برای استفاده عموم منتشر سازم تاکنون این کتاب ها را در مغازه ای در سنندج قرار داده بودم تا علاقه مندان به علم و ادب و فرهنگ آن را مطالعه کنند اما چون عمر من به پایان رسیده است و مایل بودم در زمان حیات خود این کتب چاپ شده و در دسترس همگان قرار گیرد درصدد برآمدم به تهران آمده و در این راه از وزارت معارف استمداد کنم. این مرد دانشمند و دبیر بازنشسته زحمتکش فرهنگی در حالیکه بیش از پیش ارتعاش در صدایش شنیده می شد افزود: برای آمدن به تهران چون پول نداشتم ناچار »دایرء المعارف عربی« خود را به مبلغ 300 تومان فروخته و به تهران آمدم تا شاید موفق شوم به آرزوی خود که چاپ این کتابهاست جامه عمل بپوشانم.

از ایشان سئوال شد از چه راه امرار معاش می کند و آیا تاکنون تاهل اختیار کرده است یا خیر؟

پیرمرد پس از شنیدن این سئوال در حالیکه عینک خود را جابجا می کرد، از شدت شرم چهره اش سرخ شد و با چشمانی اشک آلود گفت من در مدت عمر خود سه بار ازدواج کرده ام زن اول و دوم من در اثر حوادث از بین رفتند و اکنون از زن سوم خود و زن های مرحوم پنج اولاد دارم که چهار نفر آنها دختر و یک نفر از آنها پسر می باشند. تاکنون سه نفر از دخترانم ازدواج کرده و مستقلا مشغول زندگی می باشند. پسرم »گرانبها مدیری« نام دارد که در اداره فرهنگ سنندج مشغول کار می باشد و تنها درآمد من 6985 ریال حقوق بازنشستگی است که از فرهنگ دریافت می دارم و در نهایت عسرت و تنگدستی به زندگی خود و عائله ام ادامه می دهم؛ تا خدا چه خواهد!

آقای عبدالباقی مدیری سنندجی اضافه کرد غیر از کتاب هایی که ملاحظه می کنید رسالات زیاد دیگری هم نوشته ام که مهمترین آنها زندگانی پیغمبر اکرم محمدبن عبداله صلی اله علیه و آله وسلم است.

اشعار : در بیان 7 جلد کتاب دیگر اشعاری به این مضمون که معرف آنها می باشد سروده است که چون جالب به نظر می رسید ابیات مزبور عینا به اطلاع خوانندگان می رسد

این بدایع هفت دفتر می شود/هریکی بهتر ز دیگر می شود

دفتر اول سخن چون کیمیاست/از خدا و انبیا و اولیاست

دفتر دوم سخن از باستان /حکمرانان و سلاطین جهان

دفتر سوم سخن پند خلف /شیوه رفتار شاهان سلف

دفتر چارم سخن لحن زبان /گفته های خوش نمای مردمان

دفتر پنجم سخن اندر زمین /مردم و حیوان و آثار متین

دفتر ششم سخن از آسمان /وضع کوکب ها و جو و کهکشان

دفتر هفتم سخن جغرافیاست /شرح خاک و آب و اقیانوسهاست

از بدیع این هفت دفتر یادگار /ماند اندر دست اهل روزگار

بدین معنی که 7 جلد کتاب ایشان در ابواب پیشوایان ادیان، سلاطین جهان، رفتار و کردار شاهان گذشته، سخنان بزرگان، آثار قدیمی و تاریخی، هیات و ستارگان و جغرافیا نوشته شده است.

ما به این مرد که 22 سال از عمر خود را بدون وقفه به نوشتن کتاب اختصاص داده و اکنون در سن 82 سالگی امیدی به چاپ آثار خود ندارد؛ فردوسی قرن بیستم لقب دادیم. خصوصا آنکه از طرف وزارت فرهنگ کتاب او مفید و خوب تشخیص داده شده تا عقیده شما چه باشد؟

سندی از کتاب تاریخ آموزش و پرورش کردستان - اثر حبدالحمیدحیرت سجادی

تعداد بازدید: 754

بازیگران ایرانی
آتیلا پسیانی
آشا محرابی
ابوالفضل پورعرب
اسماعیل محرابی
اشکان خطیبی
افسانه بایگان
اکبر عبدی
الناز شاکردوست
الهام حمیدی
الیکا عبدالرزاقی
امیر آقایی
امیر جدیدی
امیر جعفری
امیر کاظمی
امین تارخ
امین حیایی
ایرج طهماسب
بابک حمیدیان
باران کوثری
بهاره رهنما
بهرام رادان
بهروز وثوقی
بهنام تشکر
بیژن بنفشه‌خواه
پارسا پیروزفر
پانته‌آ بهرام
پانته‌آ پناهی‌ها
پانته‌آ سیروس
پرویز پرستویی
پریناز ایزدیار
پژمان بازغی
پوریا پور سرخ
پیمان معادی
ترانه علیدوستی
ثریا قاسمی
جمشید مشایخی
جمشید هاشم پور
جمیله شیخی
جهانگیر الماسی
جواد عزتی
حامد بهداد
حسین پاکدل
حسین یاری
حمید جبلی
حمید فرخ‌نژاد
حمید گودرزی
حمید لولایی
حمیدرضا پگاه
حمیده خیرآبادی
خسرو شکیبایی
داریوش ارجمند
داریوش اسدزاده
داریوش فرهنگ
داوود رشیدی
رامبد جوان
رز رضوی
رضا کیانیان
رقیه چهره آزاد
رویا نونهالی
ژاله علو
ساعد سهیلی
سام درخشانی
سانیا سالاری
ستاره اسکندری
سحر دولتشاهی
سحر قریشی
سروش صحت
سعید آقاخانی
سعید پورصمیمی
سعید راد
سعید کنگرانی
شبنم قلی خانی
شبنم مقدمی
شهاب حسینی
شهره قمر
شهلا ریاحی
طناز طباطبایی
عارفه معماریان
عزت الله انتظامی
عزت‌الله رمضانی‌فر
علی صادقی
علی مصفا
علی نصیریان
علیرضا خمسه
عنایت بخشی
فاطمه معتمد آریا
فرامرز صدیقی
فرامرز قریبیان
فردوس کاویانی
فرهاد آئیش
فرهاد اصلانی
فریبا متخصص
فریبرز عرب‌نیا
قطب‌الدین صادقی
کامبیز دیرباز
کامران تفتی
کتایون ریاحی
گوهر خیراندیش
لیلا اوتادی
لیلا حاتمی
مانی حقیقی
مانیا علیجانی
مجید صالحی
محمد علی فردین
محمد علی کشاورز
محمد کاسبی
محمدرضا فروتن
محمدرضا گلزار
محمود پاک نیت
مرتضی احـمدی
مریلا زارعی
مریم شیرازی
مصطفی زمانی
منوچهر نوذری
مهتاب کرامتی
مهدی پاکدل
مهدی سلطانی
مهدی سلوکی
مهران رجبی
مهران غفوریان
مهران مدیری
مهرانه مهین ترابی
مهراوه شریفی‌نیا
مهسا طهماسبی
مهناز افشار
مینا وحید
نازنین بیاتی
ناصر ملک‌ مطیعی
نرگس محمدی
نوید محمدزاده
نیکو خردمند
نیکی کریمی
هادی حجازی فر
هانیه توسلی
هدیه تهرانی
هومن برق نورد
ویدا جوان