بنر یاحسین

کتاب زيباترين غريق جهان

کتاب زيباترين غريق جهان


زيباترين غريق جهان
ناشر : amirye.ir
سال چاپ :
زبان : فارسی
تعداد صفحات :10

زیباترین غریق جهان داستانی است به سبک رئالیسم جادویی که مارکز در آن دست به اسطوره‌سازی زده است.

 

داستان بیانگر جامعه‌ای است کوچک و ایستا که در سطح توقعات و خواست‌های کم خود مانده و بدون هیچ اطلاعی از دنیای بیرون به حیات خود ادامه می‌دهد. کوچک بودن جامعه‌ی داستان را می‌توان از توصیفات مارکز از روستایی با تنها بیست‌ودو خانه و چند مرد و تعدادی زن و بچه دریافت.


نظرات کاربران